5 ອາຊີບເສີມສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ເທັກນິກການຂາຍທີ່ມີປະສິດຕິພາບເພື່ອໃຫ້ຢູ່ລອດໃນຊ່ວງໂຄວິດ

ເມື່ອສະພາບການຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະເຝົ້າລະວັງການລະບາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຜູ້ປະກອບການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍຮັບ ສຳລັບມະນຸດເງິນເດືອນແບບພວກເຮົາທີ່ຕົກຢຸ່ໃນສະພາບລຳບາກແບບນີ້ ຕ້ອງລອງປ່ຽນວິກິດເປັນໂອກາດ ເພາະບາງທຸລະກິດກໍ່ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ດີໃນໄລຍະນີ້.

 • ອາຊີບຄ້າຂາຍທາງອອນລາຍ
 • ອາຊີບກະສິກຳປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ
 • ອາຊີບຮັບຈ້າງຂົນສົ່ງ Delivery
 • ເຮັດອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ Delivery
 • ຮັບສັ່ງເຄື່ອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ສຳລັບຄົນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຫາລາຍໄດ້ເສີມໃນຊ່ວງນີ້ຈະຕ້ອງສຶກສາປັດໄຈພື້ນຖານໃນການເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍກ່ອນ ເຊິ່ງຈະມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

 • ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ຊັດເຈນ
 • ເລືອກກຸ່ມລູກຄ້າໃຫ້ແນ່ນອນ
 • ວາງແຜນການທຳງານ/ການຂາຍໃຫ້ເປັນລະບົບ
 • ລົງມືເຮັດຢ່າງຕັ້ງໃຈເພື່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດ/ສິນຄ້າໄດ້ຄຸນນະພາບ
 • ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ
 • ມີການຫຸ້ມຫໍ່ບັນຈຸພັນທີ່ໜ້າຊື້
 • ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຕາມກະແສ
 • ສຳຫຼວດຄູ່ແຂ່ງໃນຕະຫຼາດ
 • ເບິ່ງຫາເທັກນິກການຂາຍຕ່າງໆ
 • ກະຕຸ້ນຍອດຂາຍຜ່ານສື່ອອນລາຍ

ທັງໝົດນີ້ຈະຊ່ວຍສ້າງແບຣນສິນຄ້າໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ກັບທ່ານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງເຮົາເອງກໍ່ຕ້ອງດຸໝັ່ນໃນການໂປຣໂມດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງຕົນເອງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ