3 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງລະວັງ ໃນເວລານ້ຳຖ້ວມ

0
789
  1. ຫ້າມຍ່າງຕາມເສັ້ນທາງນ້ຳໄຫຼ ເຖິງວ່ານ້ຳຈະຖ້ວມບໍ່ສູງກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກຄວາມແຮງຂອງນ້ຳ ອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍຫຼັກ ແລະ ລົ້ມໄດ້.
  2. ຫ້າມຂັບລົດໃນເຂດນ້ຳກຳລັງຖ້ວມ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຈົມນ້ຳ.
  3. ຫ້າມເຂົ້າໃກ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍໄຟ ເນື່ອງຈາກນ້ຳເປັນຕົວນຳກະແສໄຟຟ້າໄດ້.

ເນື່ອງຈາກໃນໄລຍະນີ້ເປັນລະດູຝົນ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆເຂດຝົນຕົກໜັກ ແລະ ມີນ້ຳຖ້ວມໃນບາງທ້ອງຖິ່ນ ພວກເຮົາ ລາວໂພສ ຈຶ່ງຈາກເຕືອນໃຫ້ທຸກຄົນ ມີສະຕິໃຫ້ດີ ວາງແຜນຮັບມືກັບໄພນ້ຳຖ້ວມໄວ້ກ່ອນ ແລະ ບໍ່ຄວນປະໝາດ.