3 ສະໝູນໄພໃກ້ຕົວຊ່ວຍຮັກສາບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ

0
3185

 

  1. ຂີ້ມິ້ນ: ໂດຍການນໍາເອົາຫົວແກ່ສົດມາລ້າງໃຫສະອາດ ຊ່ອຍເປັນຕ້ອນບາງໆ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປອກເປືອກ ຈາກນັ້ນຕາກແດດປະມານ 1-2 ມື້ ແລ້ວເອົາມາບົດໃຫ້ລະອຽດ ປະສົມກັບນໍ້າເຜີ້ງປັ້ນເປັນລູກກອນ ຫຼືບັນຈຸແຄບຊຸນ ເກັບໄວ້ໃນກ໋ອງສະອາດ ແລະອັດຝາຢ່າງລະອຽດ ກິນຄັ້ງລະ 500 ມິນລີກະລາມ ມື້ລະ 4 ຄັ້ງຫຼັງອາຫານ ແລະກ່ອນນອນ.
  2. ໝາກກ້ວຍນໍ້າ: ເອົາໝາກກ້ວຍນໍ້າດິບມາຊອຍຕາກແດດປະມານ 2 ມື້ ຫຼືອົບແຫ້ງໃນອຸນຫະພູມ 50 ອົງສາ ແລະບົດໃຫ້ມຸ່ນໆ ວິທີກິນໃຫ້ນໍາເອົາໝາກກ້ວຍທີ່ບົດໄວ້ ເທື່ອລະເຄິ່ງໜ່ວຍ ປະສົມກັບນໍ້າ ຫຼືນໍ້າເຜີ້ງ 1 ບ່ວງ ດື່ມ ຫຼືເອົາມາປັ້ນເປັນລູກກອນ ກິນຄັ້ງລະ 4 ເມັດ, ມື້ລະ 4 ຄັ້ງ ກ່ອນອາຫານ ແລະກ່ອນເຂົ້ານອນ.
  3. ວ້້ານຫາງແຂ້: ເອົາໃບສົດທີ່ຫາກະຕັດມາ ເອົາມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ປອກເປືອກສ່ວນທີ່ມີສີຂຽອອກໃຫ້ໝົດເຫຼືອແຕ່ວຸ້ນໃສໆ ຖ້າຫາກມີຢ່າງສີເຫຼືອງຕິດຢູ່ນໍາວຸ້ນໃຫ້ລ້າງອອກກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຕັດວຸ້ນເປັນຕ້ອນໜ້ອຍໆ ຂະໜາດປະມານ 3 ນິ້ວ ແລ້ວລ້າງໃຫ້ສະອາດອີກຄັ້ງ ກິນມື້ລະ 2 ເວລາກ່ອນອາຫານເຊົ້າ ແລະແລງ.