ເດນມາກອະນຸຍາດທົດລອງປິ່ນປົວໂຄວິດ-19 “ແບບສູດດົມ” ໃນມະນຸດ

ເວັບໄຊ Sanook ລາຍງານ: ໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລໂກເປນເຮເກນ ໜຶ່ງໃນໂຮງໝໍຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງເດນມາກ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນທີ 11 ຕຸລາຜ່ານມາວ່າ ການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຊື້ອໂຄວິດ-19 ແບບສູດດົມຮູບແບບໃໝ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ດຳເນີນການທົດລອງທາງຄລີນິກຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ທ່ານ ໂທມັສ ບຍານຊອນ, ສາສະດາຈານປະຈຳພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາທາງຄລີນິກປະຈຳໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລໂກເປນເຮເກນ ກ່າວວ່າ: ການປິ່ນປົວເບື້ອງຕົ້ນຈະເລີ່ມດ້ວຍການສູດດົມສານລະລາຍກົດອ່ອນທີ່ເຂົ້າໄປຊ່ວຍລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອພະຍາດທາງເດີນຫັນໃຈ ເຊິ່ງເປັນຈຸດກຳເນີນດຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ຫຼື ໄວຣັສ ໂດຍໃນຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນຈະແນໃສ່ປິ່ນປົວກຸ່ມຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດທີ່ເຂົ້າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ ພ້ອມຫວັງວ່າຈະສາມາດຊ່ວຍໃນການປິ່ນປົວໂລກຕິດເຊື້ອທາງເດີນຫັນໃຈປະເພດອື່ນ ເຊັ່ນ: ປອດບວມ, ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ແລະວັນນະໂລກໄດ້ນຳອີກ.

“ແນວຄິດໃນການຮັກສາຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ-19 ແບບສູດດົມນີ້ ມາຈາກການວິໄຈຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເຊື້ອໃນບາດແຜຂອງສານລະລາຍກົດທີ່ພວກເຮົາທົດລອງກ່ອນໜ້ານີ້ ມັນຄືແນວຄິດດຽວກັນພຽງແຕ່ປັບປ່ຽນຮູບການປິ່ນປົວດ້ວຍວິທີສູດດົມສຳລັບຕ້ານການຕິດເຊື້ອໃນທາງເດີນຫັນໃຈ,” ທ່ານ ໂທມັສ ບຍານຊອນ ກ່າວ.