ກິນຜັກໝາກໄມ້ສີເຫລືອງ ປ້ອງກັນມະເຮັງໄດ້.

Pic_365950

 

ນັກຄົ້ນຄວ້າສະຫະລັດຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ  ແນະນຳໃຫ້ແມ່ຍິງບໍລິໂພກຜັກ ແລະໝາກໄມ້ຫລາຍໆ ເພື່ອປ້ອງກັນມະເຮັງຂອງກະເພາະປັດສະວະ

ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລາຍງານໃນວາລະສານ “ໂຄສະນາ” ວ່າຈາກການສຶກສາກັບແມ່ຍິງສູງອາຍຸ 185,885 ຄົນ ເປັນເວລານານເຖີງ  12.5 ປີໃດ້ຜົບ ວ່າຜູ້ທີ່ກິນໝາກໄມ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ຈະມີໂອກາດເປັນໂລກມະເຮັງກະເພາະປັດສະວະໃດ້ນ້ອຍທີ່ສຸດ ໂດຍຄົນທີ່ກິນໝາກໄມ້ສີເຫລືອງຈະປ້ອງກັນໂລກ ໃດ້ຫລາຍກວ່າຜູ້ທີ່ກິນນ້ອຍທີ່ສຸດເຖີງຮ້ອຍລະ 52 ແລະຍັງພົບດ້ວຍວ່າແມ່ຍິງທີ່ກິນວິຕາມິນເອ ຊີ ແລະອີ ຫລາຍທີ່ສຸດ ກໍ່ເປັນໂລກມະເຮັງໃດ້ຍາກເຊັ່ນກັນ

ເສຍແຕ່ວ່າຜົນຂອງການສຶກສານີ້ ບໍ່ກ່ຽວກັບຜູ້ຊາຍເລີຍ ຫົວຫນ້ານັກວິໃຈແຈ້ງວ່າ ຈະພາຍາຍາມສຶກສາຕໍ່ໄປເປັນຫຍິງເຖີງເກີດລຳອຽງແບບນັ້ນ