ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງຫວຽດນາມອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດສັກວັກຊີນສ້າງພູມຄຸ້ມກັນສອງຍີ່ຫໍ້ປະສົມກັນ

0
1151

ເວັບໄຊ້ Mgronline ໄດ້ລາຍງານວ່າ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດຫວຽດນາມໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດສັກວັກຊີນສ້າງພູມຄຸ້ມກັນປະສົມຍໍ້ຫໍ້ກັນໄດ້ລະຫວ່າງ  Atrazeneca ແລະ Pfizerໃ ໂດຍຈະສະເໜີໃຫ້ວັກຊີນ Pfizer  ເປັນວັກຊີນເຂັມທີ  2 ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ Atrazeneca ໃນເຂັມທໍາອິດ ແລະ ຕາມແຜນການກະຈາຍວັກຊີນຂອງກະຊວງສໍາລັບວັກຊີນໄຟເຊີ 745,000 ໂດສທີ່ກໍາລັງຈະມາຮອດ.

ສໍາລັບແນວທາງການປະຕິບັດນີ້ຈະດໍາເນີນການກັບຜູ້ເຂົ້າຮັບການສັກວັກຊີນທີ່ຍິນຍອມເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນສ້າງພູມຄຸ້ມກັນບໍ່ວ່າຈະເປັນຍີ່ຫໍ້ໃດກໍຕາມຈະໄດ້ຮັບການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃຫ້ສັກວັກຊີນໄຟເຊີເຊັ່ນດຽວກັນ.

ໃນຂະນະທີ່ວັກຊີນໄຟເຊີຈະຖືກແຈກຈ່າຍໃຫ້ 63 ແຂວງຂອງປະເທດ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປົ້າໝາຍການກະຈາຍວັກຊີນຈະຢູ່ພື້ນທີ່ທີ່ກໍາລັງພົບກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງຮຸນແຮງ.

ຖືວ່າເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ປະເທດຫວຽດນາມອະນຸຍາດໃຫ້ສັກວັກຊີນສ້າງພູມຄຸ້ມກັນແບບປະສົມວັກຊີນສອງຍີ້ຫໍ້ ເຖິງແມ່ນວ່າການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂຶ້ນໃນຫລາຍປະເທດແລ້ວກໍຕາມ ໂດຍເຫດຜົນສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບການເກີດເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນຈາກວັກຊີນແອສຕາເຊເນກ້າ.

ສ່ວນທາງການການສຶກສາຂອງປະເທດສະເປນພົບວ່າ ການໃຊ້ວັກຊີນປະສົມລະຫວ່າງໄຟເຊີ ແລະ ແອສຕາເຊເນກ້າມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນລະດັບສູງຕາມຜົນການວິໄຈເບື້ອງຕົ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ອອກມາເຕືອນວ່າການສັກວັກຊີນປະສົມຍີ່ຫໍ້ນັ້ນແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນທີ່ອັນຕະລາຍ ເນື່ອງຈາກຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນຮອງຮັບທີ່ພຽງພໍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ.