ໝຸ່ມຕົ້ນ ອານິລຸດ ໄດ້ລູກຄົນທີ 2ແລ້ວ

0
1515

22210_1579220762350882_3109612388779748073_n

ລູກຄົນທີ 2 ຂອງ ໝຸ່ມຕົ້ນ ອານິລຸດ  ໄດ້ເກີດມາມືນຕາເບີ່ງໂລກເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃນວັນທີ 18.05.2015 ເວລາ ປະມານ 10 ເຊົ້າ ເຊິ່ງໄດ້ລູກຊາຍ ນ້ຳໜັກ 3.490 g  ຫລັງຈາກລູກເກີດແລ້ວໜຸ່ມຕົ້ນກໍ່ໂພສຮູບພາບທາງ FB ພ້ອມຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ “ລູກກໍ່ໄດ້ອອກມາສູ່ໂລກແຫ່ງຄວາມສວຍງາມແລ້ວ ດີໃຈຈົນເວົ້າຫຍັງບໍ່ອອກ”

10410103_1579220829017542_2631560463826799925_n

 

10888372_1579220665684225_1862352611433948142_n

 

11048732_1579220815684210_7006369878469183567_n