ເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ຈະຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຄືນໃໝ່

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫ້ອງການ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ວ່າ: ເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບໃນໄລຍະໃໝ່ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດຄືນໃໝ່. ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 01/07/2020 ເຖິງ 31/12/2020, ໂດຍການແບ່ງອອກເປັນສາມໄລຍະດັ່ງນີ້:

ໄລຍະທີໜຶ່ງ, ວັນທີ 01/7/2020-30/11/2020 ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເລກໝາຍໃໝ່ທີ່ບໍ່ທັນຂຶ້ນທະບຽນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ເດັດຂາດ.

ສໍາລັບໄລຍະທີສອງ, ວັນທີ 01/12/2020-31/12/2020 ເບີທີ່ຍັງບໍ່ຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ແມ່ນຍັງຮັບໂທລະສັບໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໂທອອກໄດ້ (ຍົກເວັ້ນເບີສຸກເສີນ) ແລະ ບໍ່ສາມາດຫຼີ້ນເນັດໄດ້ ແຕ່ຍັງຈະຮັກສາມູນຄ່າທີ່ຍັງເຫຼືອໄວ້ໃນລະບົບ.

ສະເພາະໄລຍະສຸດທ້າຍ, ຫຼັງຈາກວັນທີ 31/12/2020, ເບີທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂຶ້ນທະບຽນ ເລກໝາຍ ໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ຈະຖຶກລົບອອກຈາກລະບົບຢ່າງຖາວອນ, ແຕ່ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສາມາດເປິດຄືນໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດຄືນໃໝ່ ຖ້າຫາກເບີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດສໍາເລັດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ໃຫ້ມາຂຶ້ນທະບຽນ ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງ ປທສ ໃນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.

 

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.