ໄວລຸ້ນໄຟແຮງລັກມີເພດສຳພັນກັນເທິງເຮືອບິນ

0
2477

ຜູ້ໂດຍສານ 2 ຄົນ ຖືກເຊີນລົງເຮືອບິນໂດຍສານທັນທີ ຫຼັງຈາກທີ່ລົງຈອດໃນປະເທດສະເປນ ເນື່ອງຈາກທັງສອງລັກມີເພດສຳພັນກັນໃນຫ້ອງນ້ຳເທິງເຮືອບິນ.

ເປັນຄລິບທີ່ເຜີນແຜ່ກັນຫຼາຍໃນສັງຄົມອອນລາຍ ໂດຍທັງສອງຖືກວິຈານເປັນວົງກວ້າງ ພາຍຫຼັງທີ່ມີໜຸ່ມສາວ 1 ຄູ່ ລັກມີເພດສຳພັນກັນໃນຫ້ອງນ້ຳເທິງເຮືອບິນໂດຍສານອິຊີເຈັດ ຂະນະທີ່ເດີນທາງຈາກເມືອງລູຕັນຂອງປະເທດອັງກິດ ໄປຫາປະເທດສະເປນ ໂດນສະຈວດເທິງເຮືອບິນ ໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນຫ້ອງນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ໄປເປີດປະຕູກວດສອບຕາມສຽງຮ້ອງຮຽນຂອງຜູ້ໂດຍສານທ່ານອື່ນໆໃນເຮືອບິນ.

ພາຍຫຼັງທີ່ເປີດປະຕູຫ້ອງນ້ຳແລ້ວ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດກໍປາກົດຂຶ້ນ ໜຸ່ມສາວມີເພດສຳພັນກັນໃນຫ້ອງນ້ຳ ພາຍຫຼັງທີ່ເປີດຊາຍໜຸ່ມທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ຳຮູ້ຕົວແລ້ວກໍຮີບປິດປະຕູຄືນດ້ວຍຄວາມອັບອາຍ ເຊິ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກບັນທຶກຈາກຜູ້ໂດຍສານໃນເຮືອບິນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພາຍຫຼັງທີ່ເຮືອບິນໄດ້ລົງຈອດ ທັງສອງກໍຖືກຕຳຫຼວດຄວບຄຸມຕົວໄປ ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານລະອຽດວ່າທັງສອບໄດ້ຖືກຈັບດຳເນີນຄະດີຫຼືບໍ່ ໂດຍໃນກົດໝາຍແລ້ວ ການມີເພດສຳພັນໃນຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະທີ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ Daily Mail