ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາຊ້າຫຼັງເກີດລູກໃໝ່

ຫຼັງເກີດລູກໃໝ່ແມ່ຫຼາຍຄົນອາດພົບກັບບັນຫາປະຈຳເດືອນມາບໍ່ຕົງຕາມປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນ ແລະ ສົງໃສວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບຕົນເອງ ໃນຄໍລຳ ສຸຂະພາບມື້ນີ້ ແອັດມີຄຳຕອບກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາຝາກ

1.ຍ້ອນໃຫ້ນົມລູກ
2.ການປ່ຽນແປງຂອງຮໍໂມນ
3.ເກີດຈາກການໃຊ້ຢາບາງຊະນິດ
4.ເກີດຈາກການຄຸມກຳເນີດ
5.ອ້ວນຂຶ້ນ ຫຼື ຈ່ອຍລົງ
6.ມີອາການຄຽດ
7.ຮ່າງກາຍອ່ອນແອ ຫຼື ມີໂຣກບາງຢ່າງທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການມາຂອງປະຈຳເດືອນ

ການທີ່ປະຈຳເດືອນບໍ່ມາຫຼັງເກີດລູກໃໝ່ມັນແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິ ເຊິ່ງຜູ້ເປັນແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກັງວົນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະມັນຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍຮ່າງກາຍລ້າໆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.