ໂຈະການເກັບເງີນຄ່າຜ່ານທາງເຂົ້າສະຖານີລົດໄຟຈຸດເມືອງໄຊ

0
285

ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນ ພິຈາລະນາໂຈະການເກັບເງີນຄ່າຜ່ານທາງເຂົ້າສະຖານີລົດໄຟຈຸດເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເນື່ອງຈາກວ່າວີທີເກັບເງີນຕ່າງຈາກສະຖານີອື່ນ.