ໂຈະການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານລົມ, ແສງຕາເວັນ, ເຂື່ອນປ້ຳນໍ້າສູບເກັບ ແລະ Hydrogen ທີ່ສະເໜີມາໃນໄລຍະນີ້

0
853

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຈ້ງການ ເຖິງບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂັ້ນແຂວງ ທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງພະລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

ໃຫ້ໂຈະຊົ່ວຄາວການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາໂຄງການ ພັດທະນາພະລັງງານລົມ, ແສງຕາເວັນ, ເຂື່ອນນປ້ຳນໍ້າສູບເກັບ (Pumped Storage Power) ແລະ Hydrogen ທີ່ ສະເໜີມາໃນໄລຍະນີ້ ເພື່ອໃຫ້ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ຮ່າງແຜນແມ່ບົດພະລັງງານໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນ.