ໂຄວິດ-19 ຮ້າຍແຮງກວ່າໄຂ້ຫວັດທຳມະດາແນວໃດ?

0
2264

ການຕິດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ອາດມີອາການຄ້າຍຄືໄຂ້ຫວັດ ແຕ່ມັນກໍ່ຮຸນແຮງກວ່າໄຂ້ຫວັດທົ່ວໄປ ເບິ່ງໄດ້ຈາກຍອດກໍລະນີຜູ້ເສຍຊີວິດທົ່ວໂລກທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນເລື່ອຍໆ ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ຍັງບໍ່ມີວັກຊີນປ້ອງກັນໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ນີ້ ຄືກັບພະຍາດອື່ນໆທີ່ມີມາດົນ.

ສຳນັກຂ່າວ Vox ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນເຖິງການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລະ ສະຫຼຸບໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜ່ານວີດິໂອ. ໃນວີດິໂອໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຈຳນວນຄົນທີ່ສາມາດແຜ່ເຊື້ອແລະຕິດໄວຣັສໄດ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໃຊ້ຫົວໜ່ວຍ Basic Reproductive Number (R0) ເພື່ອລະບຸຈຳນວນຄົນໂດຍປະມານ ທີ່ພະຍາດໜຶ່ງສາມາດແຜ່ລະບາດໄດ້ ເຊິ່ງຈຳນວນ R0 ສຳຫຼັບໄຂ້ຫວັດທຳມະດາແມ່ນສະເລ່ຍມີ 1.3 ຄົນ, ສ່ວນໄວຣັສໂຄວິດນັ້ນມີ R0 ສະເລ່ຍ 2 – 2.3 ຄົນ. ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າໃນໜຶ່ງຮອບ ຄົນໜຶ່ງສາມາດແຜ່ເຊື້ອຫວັດທຳມະດາໄດ້ 1-2 ຄົນ ໃນລະຫວ່າງໂຄວິດແມ່ນສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້ເຖິງ 2 ຄົນ, ພາຍໃນ 10 ຮອບ ໄຂ້ວັດທຳມະດາສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄປໄດ້ 56 ຄົນ ແຕ່ກັບໂຄວິດ-19 ແມ່ນສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ.

ຈຳນວນ R0 ສຳຫຼັບໄຂ້ຫວັດທຳມະດາແມ່ນສະເລ່ຍມີ 1.3 ຄົນ, ສ່ວນໄວຣັສໂຄວິດນັ້ນມີ R0 ສະເລ່ຍ 2 – 2.3 ຄົນ
ພາຍໃນ 10 ຮອບ ໄຂ້ວັດທຳມະດາສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄປໄດ້ 56 ຄົນ ແຕ່ກັບໂຄວິດ-19 ແມ່ນສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ

ໄລຍະການຝັກຕົວຂອງພະຍາດທັ້ງສອງນີ້ກໍ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສຳຫຼັບໄຂ້ຫວັດ ຫຼັງຈາກທີ່ຕິດເຊື້ອມາແລ້ວ ແມ່ນຈະມີອາການພາຍໃນ 1-4 ມື້ ແລະຮູ້ໄດ້ທັນທີ່ວ່າສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້, ແຕ່ໂຄວິດ-19 ປົກກະຕິໃຊ້ເວລາ 5 ມື້ ກວ່າຈະມີອາການ ບາງເທື່ອກໍ່ຮອດ 12 – 14 ມື້ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້ເລີຍວ່າຕິດເຊື້ອຫຼືຍັງ ຖ້າບໍ່ໄປກວດ, ແຕ່ໄລຍະ 14 ມື້ນັ້ນ ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອສາມາດແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ຄົນອື່ນໆໄດ້ ໂດຍທີ່ຕົວເອງບໍ່ຮູ້ໂຕ, ນີ້ແມ່ນສາເຫດຫຼັກທີ່ການກັກໂຕເພື່ອເບິ່ງອາການກຳໜົດໄວ້ທີ່ 14 ມື້.

ສຳຫຼັບໄຂ້ຫວັດ ຫຼັງຈາກທີ່ຕິດເຊື້ອມາແລ້ວ ແມ່ນຈະມີອາການພາຍໃນ 1-4 ມື້ ແລະຮູ້ໄດ້ທັນທີ່ວ່າສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້, ແຕ່ໂຄວິດ-19 ປົກກະຕິໃຊ້ເວລາ 5 ມື້ກວ່າຈະມີອາການ ບາງເທື່ອກໍ່ຮອດ 12 – 14 ມື້

ໃນສ່ວນຂອງວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ສຳຫຼັບໄຂ້ຫວັດແມ່ນມີວັກຊີນ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນກໍ່ຈະມີພູມຄຸ້ມກັນຈາກພະຍາດໄຂ້ຫວັດ ເຮັດໃຫ້ພະຍາດມັນແຜ່ລະບາດຕໍ່ຄົນສູ່ຄົນຍາກຂຶ້ນ. ແຕ່ກັບໂຄວິດ-19 ແມ່ນຍັງບໍ່ມີວັກຊີນ ແລະຮ່າງກາຍຄົນເຮົາບໍ່ມີພູມຄຸມກັນຈາກເຊື້ອພະຍາດສາຍພັນໃໝ່ນີ້ ເຮັດໃຫ້ການແຜ່ລະບາດນັ້ນຮ້າຍແຮງກວ່າໄຂ້ຫວັດທົ່ວໄປ ໃຜໆກໍ່ສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້.

ຈາກສະຖິຕິທີ່ເກັບກຳໂດຍ CDC ອັດຕາໂອກາດທີ່ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຫວັດຈະຖືກສົ່ງໄປຮັກສາທີ່ໂຮງໝໍແມ່ນມີແຄ່ 2%, ໃນລະຫວ່າງທີ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແມ່ນມີປະມານ 20-30%. ໃນສ່ວນຂອງອັດຕາການເສຍຊີວິດຈາກໄຂ້ຫວັດທຳມະດາແມ່ນມີແຄ່ 0.1%, ສ່ວນໂຄວິດ-19  ເຖິງວ່າອັດຕາການເສຍຊີວິດຈະຍັງມີການປ່ຽນແປງ ແຕ່ນັກວິທະຍາສາດກໍ່ໄດ້ກະໄວ້ 1-3%.

ຕອນນີ້ພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ບໍ່ມີວິທີປິ່ນປົວໂດຍກົງ ແລະ ຍັງບໍ່ມີວັກຊີນ, ວິທີການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອແມ່ນມີທາງດຽວແມ່ນການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງຈາກຄົນແລະລະເວັ້ນຈະການອອກໄປນອກບ້ານ ເຊິ່ງມັນຈະມີປະສິດຕິພາບຖ້າທຸກຄົນຮ່ວມມືກັນ.

ເບິ່ງວີດີໂດດັ່ງກ່າວໄດ້ທີ່ນີ້: http://www.youtube.com/watch?v=FVIGhz3uwuQ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ວະນິດາ