ໂຄງການສອບເສັງ “ຄັດເລືອກລັດຖະກອນ” ໄປບໍ່ລອດ

20140715120827

ກະຊວງພາຍໃນໄດ້ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ ເອົານັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນ ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນຜ່ານມາແລ້ວ 2 ປີ ຄື ປີ 2013 ແລະ 2014 ໂດຍລະບຸວ່າ ການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາລັດຖະກອນ ດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະມີຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະວິຊາສະເພາະສອດຄ່ອງກັບຕຳແໜ່ງງານ ທີ່ໄດ້ກຳໜົດໄວ້.

ແນວໃດກໍຕາມ, ການສອບເສັງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຫາງສຽງ ຈົ່ມວ່າຈາກຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງ ທັງບັນຫາຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສ ບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ແລະທີ່ສຳຄັນ ລັດຖະກອນທີ່ເລືອກໄດ້ຈາກການສອບເສັງ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດແລະຄຸນສົມບັດດີ ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນກັບລັດຖະກອນ ຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ເສັງຜ່ານພາກຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ດັ່ງກ່າວແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ໂຄງການສອບເສັງດັ່ງກ່າວພັດ ໄດ້ສ້າງໃຫ້ການບັນຈຸປັນຍາຊົນ ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນມີຄວາມຊັກຊ້າ ຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ແລະຕ້ອງໃຊ້ງົບປະມານກັບໂຄງການສອບເສັງ ດັ່ງກ່າວເປັນຈຳນວນມະຫາສານ.

ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2015 ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການວ່າ ຈະບໍ່ມີການສອບເສັງພາກຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຈະເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ອີກຕໍ່ໄປ. ໂດຍກ່າວວ່າ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຂັ້ນຕອນ ການບັນຈຸປັນຍາຊົນເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ແລະເພື່ອເປັນການປະຢັດງົບປະມານ ຈຶ່ງມອບໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຜູ້ສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາລັດຖະກອນ ດ້ວຍໂຕເອງ.

11227924_997041340327538_7162410838821079360_n