ແຟຊັ່ນກະເປົາລະດູຝົນ 2016

ຕ້ອງຍອມຮັບເລີຍວ່າແຟຊັ່ນສະໄໝນີ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເຫຼືອເກີນ ນອກຈາກຈະເສື້ອຜ້າໜ້າຜົມທີ່ເປັນແຟຊັ່ນລະດູຝົນແລ້ວ ປັດຈຸບັນນີ້ຍັງມີ ແຟຊັ່ນກະເປົາລະດູຝົນ ເຊິ່ງທາງພວກເຮົາກໍ່ພາບແນ່ນອນທີ່ຈະນຳເອົາເທຣນແຟ ຊັ່ນໃໝ່ຈາກເມືອງຍອກມາຝາກກັນ

1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16