ແຜນການນະໂຍບາຍຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ໃນການຮ່ວມມືກັບ ASEAN

ວັນທີ່ 28 ເດືອນ 7ປີ 1995 ກອງປະຊູມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຄັ້ງທີ່ 28 ໄດ້ຈັດຢູ່ ປະເທດ ບຣຸໄລ, ປະເທດຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN ເປັນສະມາຊີກ ທີ່ 7 ຂອງ ASEAN. ເຫດການນີ້ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນໃນຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນພາປະເທດຫັນເປັນເສັ້ນທາງປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ສັງຄົມມີຍຸຕິທໍາ, ປະຊາທິປະໄຕ, ວັດທະນາຖາວອນ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຄວາມປາດຖະໜາຂອງ ບັນດາປະເທດສ້າງຕັ້ງ ASEAN ແລະປະຊາຊົນໃນພາກພື້ນເຊິ່ງລວມມີ 10 ປະເທດ. ບັນດາສະມາຊີກໃນ ASEAN.ຈະພ້ອມກັນຮ່ວມມືເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN ເປັນການບຸກທະລຸທໍາອິດເພື່ອຫວຽດນາມປະຕິບັດແຜນການຫັນເປັນຫຼາຍພັກຫຼາຍ ຝ່າຍໃນການການພົວພັນການມທູດໄດ້ກອງປະຊູມພັກຄັ້ງທີ່ 7 ວາງອອກ, ການຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN ເປັນບາດກ້າວຍຸດທະສາດ, ເປັນນິມີດໝາຍສໍາຄັນໃນຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງສາກົນຂອງປະເທດຫວຽດນາມ. ສະພາບການສາກົນ, ສະພາບພາຍໃນປະເທດໃນຊູມປະ 1990 ມີການຜັນແປສັບສົນບໍ່ມີທ່າດີສໍາລັບຫວຽດ ນາມ ແຕ່ວ່າເຮົາເບິ່ງມນແງ່ຜົນດີ ແລະ ຜົນເສຍໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN ຜູ້ນໍາປະເທດຫວຽດນາມໄດ້ຮ່ວມ ຈິດຮ່ວມໃຈຜ່ານຜ່າການສົງໄສເພື່ອຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN. ຂະບວນການປະເທດຫວຽດນາມເປັນ ສະມາຊິກຂອງ ASEAN ຕິດພັນກັບບັນດາແຜນການນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍການທູດ, ການເຊື່ອມ ໂຍງກັບສາກົນຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ເໝາະກັບທ່າອຽງພາກພື້ນ, ແນວຄິດຫຼັກໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບ ສາກົນຂອງປະເທດຫວຽດນາມແມ່ນ ຊູກຍຸ ແລະເປີດກ້ວາງການພົວພັນກັບທຸກປະເທດ, ບໍ່ຈໍາແນກລະບົບ ການເມືອງ – ສັງຄົມຕ່າງກັນ, ປະຕິມບັດນະໂຍບາຍມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື, ສັນຕິພາບເພື່ອພັດທະນາເໝາະກັນ ຜົນປະຍົດຂອງປະຊາຊົນ ແລະທ່າອຽງລວມຂອງສາກົນ”.

ຫວຽດນາມມີແຜນນະໂຍບາຍ ຊູກຍຸ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະມີປະສິດທິຜົນກັບບັນດາປະເທດ ASEAN, ບັນດາປະເທດອາຊີ – ອາຊີຝິກ ແລະ ຫວຽດນາມເປັນເຈົ້າການ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກັບບັນດາປະເທດກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມ ASEAN ເຂັ້ມແຂງ, ເພີາມທະວີການພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຮັກສາ, ຍົກສູງພາລະບົດບາດອັນສໍາຄັນຂອງ ASEAN ໃນຂອບການຮ່ວມມືຢູ່ອາຊີ – ອາຊີຝິກຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ຫວຽດນາມຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສຸ້ຊົນນໍາບັນດາປະເທດ ASEAN ກໍ່ສ້າງ ອາຊີອາຄະເນກາຍເປັນຂົງເຂດສັນຕິພາບ ສະຫງົບສຸກຮ່ວມມື ແລະພັດທະນາວັດທະນາຖາວອນ.

ປະຫວັດຊາດ ASEAN ໄດ້ສະໜອງຄວາມຮູ້ຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດ ແລະ ການທ້າທາຍ, ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ, ພ້ອມທັງທອດຖອນໄດ້ບົດຮຽນອັນມີຄ່າ. ການສ້າງຕັ້ງປະຂາຄົມ ASEAN ທ້າຍປີ 2015 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດຫວຽດນາມປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດຄື:

ໜື່ງ: ຍົກສູງການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດານັກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນັກວິສາຫະກິດກຽ່ວກັບຄວາມສໍາຄັນຍຸດທະ ສາດຂອງຫວຽດນາມໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN, ເຂົ້າຮ່ວມ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ASEAN ເພື່ອມີການເອົາໃຈໃສ່ ແລະລົງທຶນເໝາະສົມກ່ຽວກັບແຫຼ່ງບຸກຄະລະກອນ, ຕ້ອງການໂຄສະນາເປີດກ້ວາງດ້ວຍ ຮູບການຕ່າງກັນ, ເນັ້ນເລື່ອງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບຫວຽດນາມຈາກການເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ASEAN; ບັນດາ ປະເທດ ASEAN ມີອີດທິພົນດີຕໍ່ກັບສະພາບຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນເພື່ອຫວຽດນາມເປິດກ້ວາງການພົວພັນການທູດ ແລະເຊື່ອມໂຍງສະກົນ. ເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN ໄດ້ຖືວ່າການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການພົວພັນຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າ, ຫັນເປັນຫຼາຍພັກຫຼາຍຝ່າຍ ເປັນເຈົ້າການໃນການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຂອງລັດຖະບານຫວຽດນາມ.

ສອງ: ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ ASEAN ຕ້ອງສຶບຕໍ່ເດີ່ນຕາມທິດ ເປັນເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຢ່າງຕັ້ງໜ້າ: ຫວຽດນາມຕ້ອງພະຍາຍາມກ່ວາເພື່ອປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງໜື່ງ ASEAN ຮ່ວມມືແໜ້ນແຝ້ນ, ສາມັກຄີ, ເອກະພາບ ແລະນັບມື້ນັບມີອິດທິພົນໃນພາກພື້ນ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການເສີມຂະຫຍາຍ ພາລະບົດບາດເປັນແກ່ນນໍາ, ນໍາໜ້າໃນບັນດາຂົງເຂດຫວຽດນາມມີທ່າແຮງ ແລະຜົນປະໂຫຍດປຽບທຽບ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈເປັນເຈົ້າເພື່ອສະເໜແນວຄິດປະດິດສ້າງ, ໂຄງການລະອຽດໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ຮ່ວມມື.

ສາມ: ຕ້ອງຮັກສາບັນດາຫຼັກການໄປພ້ອມກັນການຄ່ອງຕົວຕໍ່ວິທີການ ແລະມາດຕະການດໍາເນີນ ງານເພື່ອຍາດແຍ່ງຈຸດຄ້າຍຄືກັນ, ຈໍາກັດູໍຄວາມແຕກຕົນຫັນໄປສູ່ ເອກະພາບໃນການຫັນເປັນຫຼາຍສີ ຂອງ ASEAN ບົນພື້ນຖານປະສົມຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງພາກພື້ນ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຮ່ວມມືໃນ ASEAN. ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງວາງອອກບັນດານະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະມາດຕະການເໝາະກັບທັດສະນະ ແລ ະລະດັບດການລວມຕົວຂອງ ASEAN ເພື່ອໄດ້ຮັບບັນດາຜົນປະ ໂຫຍດດີທີ່ສຸດ, ເຖິງວ່າຫວຽດນາມມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ລະດັບການພັດທະນາ.

ສີ່: ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມຕັ້ງໜ້າ ແລະ ປະສານງານຢ່າງແໜ້ນໜາຂອງກົນຈັກລັດ ແລະ ຫວ່າງວິສາ ຫະກິດກັບບັນດາປະເທດ ASEAN. ບັນຫາຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນ: ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ASEAN ມີຄວາມສັບສົນ ແລະຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີສະແດງຢູ່ຫຼາຍຂົງເຂດແຕ່ການເມືອງ ຮອດສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາມັນບໍ່ຈໍາກັດໃນເຂດ 10 ປະເທດສະມາຊີກ ASEAN ແລະ ຂົງເຂດອາຊີອາຄະເນ. ຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາອົງການ ເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວຍພັນເຖິງບັນດາບັນຫາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການພັດທະນາຢູ່ເຂດອາຊີ – ປາຊີຝິກ, ຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງກວ້າງໄກຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນກໍ່ມີ ຫຼາຍບັນຫາສັບສົນກະທົບເຖິງຫຼາຍຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ.

ຫ້າ: ການກວດກາຢ່າງປະຈໍາ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ແລະກົດລະບຽບຢູ່ໃນປະເທດເໝາະກັບກົດສາກົນ, ເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງບັນດາສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດສັນຍາໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຕ້ອງເພີ່ມທະວີທາງດ້ານຄູນ ນະພາບພະນັກງານ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບກຽ່ວກັບວຽກງານ ASEAN. ຂອງອົງການລັດ ແລະວິສາຫະກິດໃຫຍ່.

ເວົ້າລວມແລ້ວ, ປະເທດຫວຽດນາມໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນບັນດາການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ASEAN; ປະກອບສ່ວນໃນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງພົວພັນຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ນະໂຍບາຍຫັນເປັນຫຼາຍພັກຫຼາຍຝ່າຍ, ພິເສດແມ່ນນະໂຍບາຍກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງໃນພາກ ພຶື້ນຈາກນັ້ນຍົກສູງພາລະບົດບາດ ແລະ ອິດທິພົນຂອງປະເທດຫວຽດນາມຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ໃນອານາຄົດ ປະເທດຫວຽດນາມຈະສຶບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດຂອງຕົນເພື່ອຄາດໝາຍກໍ່ສ້າງໜື່ງປະ

ຊາຄົມ ASEAN ສາມັກຄີ ແລະມີພາລະບົດບາດສໍາຄັນສໍາລັບສັນຕິພາບ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະວັດທະນາຖາວັນໃນພາກພື້ນ.