ແຈ້ງການ! ຫ້າມໃຫ້ບໍລິການສັງວຽງໄກ່ຕີ ທົ່ວແຂວງສາລະວັນ

0
154

ໃນວັນທີ 23 ມັງກອນ 2023 ຜ່ານມາ, ແຂວງສາລະວັນອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ການຫ້າມໃຫ້ບໍລິການສັງວຽງໄກ່ຕີ ທົ່ວແຂວງສາລະວັນ ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ຫ້າມຜູ້ປະກອບການສັງວຽນໄກ່ຕີ ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທົ່ວແຂວງສາລະວັນ (ທັງທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດ) ເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ.

2. ຖ້າຫາກບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນໃດ ຫາກລະເມີດແຈ້ງການສະບັບນີ້ ມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່າວຕັກເຕືອນ ເຮັດບົດບັນທຶກສຶກສາອົບຮົມຜູ້ກ່ຽວ ຫາກຍັງຝ່າຝືນແມ່ນໃຫ້ດຳເນີນການປັບໃໝ ແລະປະຕິບັດຕາມລະບຽບຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

3. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງເມືອງ ປະສານສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຕິດຕາມ, ກວດກາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ມອບໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ເປັນໃຈກາງຕິດຕາມສັງລວມລາຍງານ ມາຍັງຂັ້ນເທິງຮັບຊາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍ.