ແຈ້ງການເລື່ອງ ເສັງເຂົ້າຮຽນແພດສາດ

BeFunky_IMG_1630.jpg

 

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ອອກແຈ້ງແຈ້ງການເມື່ອວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ເຖິງບັນດານ້ອງນັກຮຽນທີ່ຈົບມັດທະຍົມປາຍ ເລື່ອງການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຢູ່ ສະຖາບັນການສຶກສາແຫ່ງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ປະຈຳສົກຮຽນ 2015-2016

ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍໍ້ຂອງປະກາດມີຄື:
– ກຳໜົດຂາຍຄຳຮ້ອງ: 6-24/7/2015
– ປິດຮັບຄຳຮ້ອງ: 24/7/2015 ເວລາ 16:00
– ຄ່າສະໝັກ: 35,000 ກີບ/ຊຸຸດ
– ມື້ເສັງ: ວັນເສົາ ວັນທີ 1/8/2015
– ວິຊາສອບເສັງ: ຕອນເຊົ້າ – ຄະນິດສາດ ແລະ ພາສາລາວ ວັນນະຄະດີ ກຳນົດ 150 ນາທີ. ຕອນແລງ- ເຄມີສາດ ແລະ ຟີຊິກສາດ 150 ນາທີ
– ສູນສອບເສັງປະກອບມີ 4 ສູນ ຄື:
+ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
+ ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຫຼວງພະບາງ
+ ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ສະຫວັນນະເຂດ
+ ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຈຳປາສັກ
– ບ່ອນຂາຍຄຳຮ້ອງສະໝັກສອບເສັງ
+ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
+ ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະຈຳປາສັກ
+ ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກ ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ ແລະຄຳມ່ວນ
+ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປີ ແລະໄຊສົມບູນ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ພະແນກວິຊາການ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ໂທລະສັບ: 021 255464, 021 255465.