ແຂວງຄໍາມ່ວນ ປະຕິບັດແຜນການ ປູກເຂົ້ານາປີ ບັນລຸ 90%

ຂປລ. ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກຂະແໜງປູກຝັງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນລະດູການຜະລິດເຂົ້ານາປີ ສົກ 2015-2016 ນີ້ ທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ແຜນການສູ້ຊົນ 83.270 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນແນວປູກ 4.996 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບ 3,85 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ດ້ວຍຜົນຜະລິດ 320.560 ໂຕນ, ເນື້ອທີ່ແຜນການປັກດໍາ ໃນທົ່ວແຂວງ 69.376 ເຮັກຕາ,​ ຕົກກ້າໝົດແນວປູກ 4.283 ເທົ່າກັບ 100​%. ປັດຈຸບັນກະສິກອນໃນທົ່ວແຂວງ ສາມາດບັນລຸເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ ໄດ້ຕົວຈິງ 74.311 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 90% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການ. ໃນນີ້ລວມທັງເນື້ອທີ່ນາດໍາ, ນາຢອດ ແລະ ນາຝາຍ. ​ໃນ​ນັ້ນ ເມືອງທີ່ບັນລຸຕາມເນື້ອທີ່ ແຜນການປັກດໍາມີ 2 ເມືອງ ຄື: ເມືອງທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງນາກາຍ. ສ່ວນອີກ 8 ຕົວເມືອງ ທີ່ເຫລືອແມ່ນບັນລຸຢູ່ໃນເກນ 80-95%.

ສຳລັບສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ກະສິກອນ ໃນບາງເຂດຂອງແຕ່ລະເມືອງ ມີການປັກດໍາລ້າຊ້າ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກ ສະພາບຟ້າຝົນບໍ່ອໍານວຍ.​ ສ່ວນແຜນປູກພືດລະດູຝົນປີ 2016 ທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ແຜນການ 4.043 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບ 8,31 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 33.579 ໂຕນ. ປັ​ດຈຸບັນເນື້ອທີ່ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 3.737 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 84,13 % ຂອງແຜນການ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ:

ຂປລ

ຕິດຕາມເຮາທາງFacebook ກົດຖືກໃຈເລີຍ!