ເຮັດ​ແນວໃດ​ບໍ່​ໃຫ້​ລູກ​ນ້ອຍ​ຫົວ​ແປ

0
1778

baby-eats-apple

      ອີກ​ໜຶ່ງ​ເລື່ອງ​ກັງ​ວົນ​ຂອງ​ພໍ່​ແມ່​ມື​ໃໝ່​ຄົງ​ໜີ​ບໍ່​ພົ້ນ​ເລື່ອງ​ຢາກ​ໃຫ້​ລູກ​ຫົວ​ງາມຫົວ​ບໍ່​ແປແຕ່​ປະຈຸບັນ​ເດັກ​ຫົວ​ແປ​ກັນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນເນື່ອງ​ຈາກ​ທາງ​ການ​ແພດ​ແລ້ວ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ແອນ້ອຍ​ນອນ​ຫງາຍ​ຫລາຍກວ່າ​ນອນ​ຄວ່ຳເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ພາ​ວະSIDS (Sudden Infant Death Syndrome)ຫລື​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ເດັກ​ຈະ​ເສຍຊີວິດ​ຂະນະ​ນອນ​ຫລັບຮັດ​ຢ່າງໃດ​ບໍ່​ໃຫ້​ລູກ​ນ້ອຍ​ຫົວ​ແບTop of Form

 ເຮັດແນວໃດບໍ່ໃຫ້ລູກ​ຫົວ​ແປ

ອີກ​ໜຶ່ງ​ເລື່ອງ​ກັງ​ວົນ​ຂອງ​ພໍ່​ແມ່​ມື​ໃໝ່​ຄົງ​ໜີ​ບໍ່​ພົ້ນ​ເລື່ອງ​ລູກ​ຢາກ​ໃຫ້​ລູກ​ຫົວ​ງາມ,ຫົວ​ສ້ວຍ,ຫົວ​ບໍ່​ແປແຕ່​ປະຈຸບັນ​ເດັກ​ຫົວ​ແປ​ກັນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ເນື່ອງ​ຈາກ​ທາງ​ການ​ແພດ​ແລ້ວ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​​ເດັກນ້ອຍ​ນອນ​ຫງາຍ​ຫລາຍກວ່າ​ນອນ​ຄວ່ຳ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ພາ​ວະ SIDS (Sudden Death Syndrome) ຫລື​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ເດັກ​ຈະ​ເສຍຊີວິດ​ຂະນະ​ນອນ​ຫລັບ

ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ຫົວ​ແປເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ກະດູກ​ຂອງ​ເດັກ​ແຮກ​ເກີດ​ເປັນ​ກະດູກ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ອ່ອນ ຫາກ​ນອນ​ທັບ​ຢູ່ໃນ​ຕຳແໜ່ງ​ເກົ່າ​ຕະຫລອດ​ເວລາ​ກໍ​ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ກະ​ໂຫລກ​ຫົວ​ຂອງ​ເດັກ​ແປ​ໄດ້ຢ່າງໃດ​ກໍ​ດີ​ພາ​ວະ​ຫົວ​ແປບໍ່​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ(ສົ່ງ​ຜົນ​ກັບ​ຄວາມ​ສວຍງາມ​ຂອງ​ຮູບ​ຫົວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ)

ວິທີ​ປ້ອງ​ກັນ​ລູກ​ຫົວ​ແບ

  1. ຈັດ​ທ່ານ​ອນ​ໃຫ້​ລູກ​ຕະ​ແຄງ​ຂ້າງສະ​ຫລັບ​ຂ້າງ​ໄປ​ມາ​ຊ້າຍ​ນຳຂວາ​ແນ່
  2. ໃຫ້​ລູກ​ນອນ​ຄວ່ຳ ຫົວ​ງາມ​ແນ່ນອນ ແຕ່​ກໍ​ຄ່ອນ​ຂ້າງ​ອັນຕະລາຍ​ໃນ​ເດັກ​ສາມ​ເດືອນ​ທຳອິດ ເພາະ​ອາດ​ເຮັດໃຫ້​ເດັກ​ຂາດ​ອາ​ກາດ​ຫາຍ​ໃຈຖ້າ​ຈັບ​ລູກ​ນອນ​ຄວ່ຳພໍ່​ແມ່​ຕ້ອງ​ເບິ່ງແຍງ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ ຢ່າ​ໃຫ້​ມີ​ໝອນ​ຫລື​ສິ່ງ​ຂອງ​ອື່ນໆອັດ​ດັງ​ລູກ
  3. ຖ້າ​ລູກ​ບໍ່​ຍອມ​ນອນ​ຄວ່ຳ​ໃຫ້​ຫາ​ໝອນ​ຫລຸມ​ມາ​ໃຫ້​ລູກ​ນອນ
  4. ຊ່ວງ​ທີ່​ລູກ​ຕື່ນ​ຢ່າ​ໃຫ້​ລູກ​ຢູ່ໃນ​ທ່ານ​ອນ​ຫງາຍ​ພຽງ​ຢ່າງ​ດຽວໃຫ້​ລູກ​ຢູ່ໃນ​ທ່າ​ອື່ນໆເຊັ່ນຄວ່ຳ​ຊັນ​​ຄໍ ຕະ​ແຄງ​ຫລື​ອຸ້ມ​ລູກ​ຂຶ້ນ​ມາແມ່ນ​ຈະ​ເປັນ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ສັ້ນໆກໍ​ຕາມ
  5. ການ​ອຸ້ມ​ລູກ​ກໍ​ຄວນ​ສະ​ຫລັບ​ຂ້າງ​ໄປ​ມາ​ຊ້າຍ​ຂວາ​ເຊັ່ນ​ກັນ
  6. ຖ້າ​ຈະ​ອຸ້ມ​ລູກ​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ຢູ່ໃນ​ເຮືອນ​ຫລື​ພາ​ອອກ​ໄປ​ຂ້າງ​ນອກກໍ​ຄວນ​ໃຊ້​ເປ້​ອຸ້ມ​ເດັກເພື່ອ​ໃຫ້​ຄໍ​ແລະ​ຫົວ​ຂອງ​ລູກ​ເປັນ​ອິດ​ຫລະ