ເຫດຜົນ ທີ່ບໍ່ຄວນເອົາຕົ້ນໄມ້ມາໄວ້ຫ້ອງນອນ

0
1684

ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າ ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃສ່ກະຖັງເອົາມາໄວ້ໃນຫ້ອງນອນ ຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດສົດຊື່ນ, ຫາຍໃຈເຂົ້າອອກສະດວກ ຫຼືບາງຄົນອາດຄິດວ່າການປູກຕົ້ນໄມ້ໄວ້ພາຍໃນຫ້ອງນອນເພື່ອປະດັບຫ້ອງໃຫ້ເບິ່ງແລ້ວງາມ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ຄວນປູກຕົ້ນໄມ້ໄວ້ຫ້ອງນອນເດັດຂາດ

ການປູກຕົ້ນໄມ້ໄວ້ຫ້ອງນອນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍກັບຮ່າງກາຍໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕອນກາງຄືນ ເພາະຕົ້ນໄມ້ຈະດູດອົກຊີແຊນເຂົ້າໄປຫຼໍ່ລ້ຽງລໍາຕົ້ນ ແລະຄາຍກາກໂບນິກອອກມາ ເຮັດໃຫ້ອາກາດໃນຫ້ອງນອນ ບໍ່ມີຄວາມສົດຊື່ນ, ໃນຂະນະທີ່ເຮົານອນຫຼັບໃນຕອນກາງຄືນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາອຶດອັດຫຼັງຈາກທີ່ເອົາຕົ້ນໄມ້ມາໄວ້ໃນຫ້ອງນອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕົ້ນນ້ອຍກໍຕາມ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບອາກາດບໍ່ບໍລິສຸດ ຫາກໃຜທີ່ເອົາຕົ້ນໄມ້ໄປໄວ້ໃນຫ້ອງ ກໍຄວນຈະເອົາອອກໄປປະໄວ້ນອກຫ້ອງຈະດີກວ່າ

ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!