ເວັບໄຊ້ຄົ້ນຫາປ້ຳນ້ຳມັນທີ່ປິດ-ເປີດໃຫ້ບໍລິການ

0
261

ເນື່ອງຈາກລາຄານ້ຳມັນໃນ ສປປ ລາວ ມີລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນຈຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ນ້ຳມັນຂາດປ້ຳຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ມີການຕໍ່ຄິວເພື່ອເຕີມນ້ຳມັນ ແຕ່ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ບໍ່ຢາກເສຍເວລາ ເສຍຖ້ຽວຊອກປ້ຳ ສາມາດກົດເຂົ້າທີ່ລິ້ງນີ້ https://gas.mts.la/ ເພື່ອຄົ້ນຫາປ້ຳນ້ຳມັນທີ່ຍັງເປີດໃຫ້ບໍລິການແກ່ທ່ານໄດ້.