ເລືອກ​ໃຊ້​ຜະລິດຕະພັນ​ໄລ່​ຍຸງ​ໃຫ້​ປອດ​ໄພ

0
1711

ดาวน์โหลด

       ໃນ​ໄລະລະດູ​ຝົນເປັນ​ໄລຍະ​ທີ່​ມີ​ຍຸງ​ຫລາຍແລະ​ມັກ​ເປັນ​ໄລຍະ​ທີ່​ມີ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໂລກ​ໄຂ້​ເລືອດ ການ​ໃຊ້​ຜະລິດຕະ​ພັນ​ໄລ່​ຍຸງ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ທາງ​ເລືອກ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົນເອງ​ບໍ່​ໃຫ້​ຖືກ​ຍຸງ​ກັດ
ຜະລິດຕະພັນ​ໄລ່​ຍຸງ​ທີ່​ນິຍົມ​ໃຊ້​ກັນ​ມີ​ທັງ​ແບບ​ໃຊ້​ສານ​ເຄ​ມີ​ແລະ​ທຳມະຊາດ​ຜູ້​ໃຊ້​ຄວນ​ອ່ານ​ສະ​ຫລາກ​ແລະ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງຄັດ
– ຄວນ​ເກັບ​ຜະລິດຕະພັນ​ໃນ​ທີ່​ມິດ​ຊິດ ຫ່າງ​ຈາກ​ເດັກ,ອາ​ຫານ
– ຄວນ​ປິດ​ຝາ​ໃຫ້ດີ
– ຢ່າ​ໃຫ້​ຖືກ​ແສງ​ແດດ,ເປວ​ໄຟ,ຄວາມ​ຮ້ອນ
– ຫ້າມ​ໃຊ້​ໃນ​ເດັກ​ອາ​ຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 4 ປີ (ຕ່ຳ​ກວ່າ​ນີ້​ຕ້ອງ​ເບິ່ງ​ຊະນິດ​ຂອງ​ຜະລິດຕະພັນ​ທີ່​ລະ​ບຸ)
– ຜະລິດຕະພັນ​ໄລ່​ຍຸງ​ຊະນິດ​ແປ້ງ,ໂລ​ຊັ່ນ,ບໍ່​ຄວນ​ໃຊ້​ແທນ​ແປ້ງ​ທົ່ວ​ໄປ ຄວນ​ໃຊ້​ສະເພາະ​ເມື່ອ​ຈຳ​ເ​ປັນ
– ກ່ອນ​ໃຊ້​ຄວນ​ທົດສອບ​ການ​ແພ້
– ລ້າງ​ມື​ທຸກ​ເທື່ອ​ຫລັງ​ໃຊ້​ຜະລິດ​ພັນ