ເປີດເພງສຽງດັງລົບກວນຄົນອື່ນໃນເວລາຫຼັບນອນ! ພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ສົມຄວນເຮັດ

0
87

ພຶດຕິກຳການເປີດເພງສຽງດັງ ຫຼື ສົ່ງສຽງດັງໃນຮູບແບບຕ່າງໆໃນຍາມວິການ (ເດິກດື່ນທ່ຽງຄືນ) ເກີນໂມງທີ່ທາງລະບຽບບ້ານເມືອງກຳນົດໄວ້ຄືບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ສຽງດັງເກີນ 23:00 -24:00ໂມງນັ້ນ ຖືເປັນການລົບກວນເວລາພັກຜ່ອນຂອງຄົນອື່ນ. ໃນທາງດ້ານຂອງສັງຄົມການຢູ່ຮ່ວມກັນຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ເສຍມາລະຍາດອີກຮູບແບບໜຶ່ງ ມັບປຽບເໝືອນການບໍ່ເຄົາລົບເວລາພັກຜ່ອນຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ເປັນການບໍ່ເຄົາລົບກົດລະບຽບຂອງບ້ານເມືອງ.

ຜູ້ຂຽນສັງເກດເຫັນວ່າ ໃນສັງຄົມບ້ານເຮົາຍັງມີກຸ່ມຄົນປະເພດໜຶ່ງທີ່ເຫັນແກ່ຄວາມມ່ວນຊື່ນເກີນໄປ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຈິດໃຈຂອງເພື່ອນບ້ານທີ່ຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມຂ້າງ,​ ລະບຽບການບ້ານເມືອງກໍ່ມີລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ກໍ່ລະເມີດໂດຍບໍ່ເຄົາລົບກົດລະບຽບ ສາເຫດທີ່ຄົນກຸ່ມນີ້ບໍ່ເຄົາລົບກົດລະບຽບ ອາດເປັນຍ້ອນການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໂດຍສະເພາະຂັ້ນບ້ານ ເຊິ່ງເປັນຂັ້ນຮາກຖານທີ່ຕິດແທດກັບພື່ນທີ່ຍັງຖືເບົາໃນການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີພຶດຕິກຳມັກເປີດເພງສຽງດັງເກີນກຳນົດການ ແລະ ດັງເກີນ ໃນຍາມຫຼັບນອນຂອງຄົນອື່ນກໍ່ຂາດຈິດສຳນຶກ ຂາດຄວາມເຫັນໃຈ ຂາດຄວາມເກງໃຈເພື່ອນບ້ານ ແມ່ນຢູ່ວ່າຕົນເອງບໍ່ໄດ້ເປີດເພງສຽງດັງທຸກມື້ດົນໆເປີດ ແຕ່ທ່ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າ? ມົນລະພິດທາງສຽງນັ້ນ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະກັບຄົນເຮັດວຽກເມື່ອຍ, ຄົນເຖົ້າ, ເດັກນ້ອຍ, ຄົນປ່ວຍ. ເພາະສຽງດັງຈົນເກີນໄປມັນສາມາດສົ່ງຜົນອັນຕະລາຍຕໍ່ຈິດໃຈ ແລະ ຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ເຊັ່ນ:
1. ຜົນກະທົບທາງດ້ານຈິດໃຈເມື່ອມີສຽງດັງລົບກວນ
– ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການຫງຸດງິດ, ລຳຄານ, ປະສາດ.
– ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທາງດ້ານອາລົມ.
– ກໍ່ໃຫ້ເກີດຈິດປ່ວງ, ເສຍສະມາທິ.
2. ຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບຮ່າງກາຍ
– ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງ, ອັດຕາການຫາຍໃຈປ່ຽນແປງ
– ເຮັດໃຫ້ເກີດກຣົດໃນກະເພາະຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ເຊິ່ງອາດກາຍເປັນໂຣກກະເພາະໄດ້.
– ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງ.
– ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອກະຕຸກເກີດອາການເມື່ອຍ
– ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ
– ເຮັດໃຫ້ປະສາດຫູເສື່ອມ ອາດເຖິງຂັ້ນເປັນພິການຫູໄດ້.
3. ຜົນຂອງການເຮັດວຽກ ຖ້າຫາກນອນບໍ່ເຕັມອື່ມຍ້ອນກາງຄືນຖືກສຽງຫຼົບກວນ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ສະໝອງທຳງານຊ້າກວ່າປົກກະຕິ ຄິດວຽກບໍ່ອອກ ປະສິດຕິພາບຂອງການເຮັດວຽກຈະຫຼຸດລົງ, ສຳລັບຜູ້ທີ່ຍັງຮຽນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮຽນບໍ່ເຂົ້າໃຈຍ້ອນສະໝອງ ແລະ ຮ່າງກາຍຕ້ອງການພັກຜ່ອນໃນມື້ຕໍ່ມາ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼັບໃນ ໃນເວລາຂັບລົດ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້.

ຜົນເສຍຂອງການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍມີຫຼາຍປະການຄືທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້. ສະນັ້ນ, ຫາກທ່ານໃດມີພຶດຕິກຳມັກເປີດເພງ ຫຼື ສົ່ງສຽງດັງໃນເວລາຫຼັບນອນຂອງຄົນອື່ນ ຄວນຄຳນຶງເຖິງຜົນເສຍ ແລະ ເຫັນໃຈ, ເກງໃຈຄົນອື່ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມເຄົາລົບກົດລະບຽບບ້ານເມືອງນຳກັນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັກສາກົດລະບຽບກໍ່ຄວນໃຊ້ສິດຂອງທ່ານໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເລື່ອງແບບນີ້ທຸກຄົນສາມາດປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳຂອງຕົນເອງໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ມີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງບອກ ຈົນເປັນສາເຫດຂອງການບາດໝາງໃຈກັນລະຫວ່າງເພື່ອນບ້ານ. ສັງຄົມຈະມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ໜ້າຢູ່ຂຶ້ນ ຫາກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຕົວຂອງເຮົາກ່ອນ ແລະ ມີສະຕິໃນການເປີດເພງ ຫຼື ລົມກັນ ເມື່ອຮອດຍາມເວລາສົມຄວນແລ້ວກໍ່ຄວນເບົາສຽງລົງ ເພື່ອບໍ່ເປັນການລົບ ກວນຄົນອື່ນ.

ຂຽນໂດຍ: ພຸດສະດີ ສາຍນໍ້າມັດ (ນັກຂຽນລາວໂພສ)
ອ້າງອີງຜົນກະທົບທາງດ້ານມົນລະພິດທາງສຽງ:www.rmuti.ac.th

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.