ເປີດລາຍຊື່ນາຍົກຂອງ ສປປ ລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ

0
963

ນັບແຕ່ປີ 1975 ທີ່ປະເທດລາວໄດ້ຮັບການສະຖາປະນາມາເປັນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ປະກອບມີນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 8 ທ່ານຄື:

ທ່ານໄກສອນ ພົມວິຫານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ວັນທີ 8 ສິງຫາ 1975 – 15 ສິງຫາ 1991

ທ່ານ ຄໍາໄຕ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແຕ່ວັນທີ 15 ສິງຫາ 1991 – 24 ກຸມພາ 1998