ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6 ອາທິດເສຍຊີວິດໃນພິທີຈຸ່ມນໍ້າລ້າງບາບ

ສາດສະໜາຄຣິສຕຽນໃນປະເທດໂຣມາເນຍກຳລັງປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນໃຫ້ປັບປ່ຽນພິທີກຳລ້າງບາບ ຫຼື ສິນຈຸ່ມ ເຊິ່ງເປັນພິທີທາງສາດສະໜາທີ່ເຮັດເພື່ອຊຳລະລ້າງບາບກ່ອນເຂົ້າເປັນຄຣິສຕຽນ ຫຼັງເກີດເຫດການເດັກນ້ອຍໄວອາຍຸ 6 ອາທິດ ເສຍຊີວິດຈາກການເຮັດພິທີດັ່ງກ່າວ.

ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ, ເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ເກີດພາວະຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນກະທັນຫັນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຈຸ່ມຮ່າງກາຍລົງໃນນໍ້າສັກສິດ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງນຳຕົວສົ່ງໂຮງໝໍ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນເວລາຕໍ່ມາ ເຊິ່ງແພດສັນນະສູດຜົນປະກົດວ່າ ພົບຂອງເຫຼວຢູ່ໃນປອດຂອງເດັກຄົນນີ້.

ຫຼັງຈາກອົງການໄອຍະການໄດ້ດຳເນີນການສອບສວນນັກບວດໃນເມືອງຊູຊາວາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ເຮັດພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່າມາງປະຊາຊົນໃນໂຊຊຽວທີ່ລວມລາຍຊື່ຫຼາຍກວ່າ 56,000 ລາຍຊື່ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປ່ຽນພິທີກຳ.

ອີງຕາມຄຳຮ້ອງຂໍລະບຸວ່າ “ ການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ ຈາກພິທີກຳນີ້ແມ່ນຄວາມໂສກເສົ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຄວາມສ່ຽງນີ້ຕ້ອງຖືກລົບລ້າງ.” ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າໃນຊ່ວງຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເກີດກໍລະນີແບບນີ້ຫຼາຍຄັ້ງ.

ທ່ານ Vasile Banesco ໂຄສົກຂອງໂບດໃນປະເທດໂຣມາເນຍກ່າວວ່າ ນັກບວດຜູ້ເຮັດພິທີສາມາດເຍັ້ນນໍ້າພຽງເລັກໜ້ອຍລົງໜ້າຜາກຂອງເດັກນ້ອຍແທນການຈຸ່ມເດັກນ້ອຍລົງນໍ້າ ໃນຂະນະທີ່ພຣະອັດຄະຣະສັງຂະຣາຊເທໂອໂດຊີຝ່າຍອະນຸລັກນິຍົມຢືນຢັນວ່າຈະບໍ່ມີການປັບປ່ຽນໃດໆຕໍ່ພິທີກຳດັ່ງກ່າວ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ