ເຈົ້າສາວແວມພາຍ…ຕອນທີ 6 ຢ່າແຕະຕ້ອງນາງ

ຕອນທີ 6 ຢ່າແຕະຕ້ອງນາງ

ຣິສຊາສ໌ ຍ່າງອອກຈາກຫ້ອງນອນຫຼັງພົບກັບ ອາຮິຊ່າ ມັນພໍເຮັດໃຫ້ເຂົາອາລົມດີຂຶ້ນມາໄດ້ພຽງບໍ່ດົນ ເຂົາກໍ່ຕ້ອງກັບສູ້ພາວະຕຶງຄຽດ

ໃນຫ້ອງເຮັດວຽກ

“4-5 ວັນມານີ້ມີກຸ່ມແວມພາຍອອກເຄື່ອນໄຫວທີ່ດິນແດນໜັກຂຶ້ນກວ່າໄລຍະຜ່ານມາ… ຂ່າວແຈ້ງມາວ່າມີມະນຸດຫາຍຕົວໄປເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຍິງສາວບໍລິສຸດ…! ຫຼາຍວັນມານີ້ເກີດການປະທະກັນຂອງແວມພາຍຝ່າຍເຮົາ ກັບຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດເຈັບເປັນ ແລະ ຈັບຕາຍພວກມັນໄດ້ຫຼາຍສິບຕົນ ແຕ່ທາງຂອງພວກເຮົາກໍ່ມີແວມພາຍບາດເຈັບ ແລະ ຕາຍໄປບໍ່ໜ້ອຍຄືກັນ” ວິນລ້ຽມລາຍງານໃຫ້ຜູ້ເປັນຜູ້ນຳໄດ້ຮັບຮູ້ສະພາບເຫດການ

“ສົ່ງແວມພາຍສີມືດີຈຳນວນ 20 ຕົນ ລົງໄປສົບທົບກັບແວມພາຍທີ່ປະຈຳການຢູ່ໃນແດນມະນຸດ…! ຖ້າຈັບເປັນພວກມັນຍາກ ກໍ່ ຂ້າພວກມັນຖິມໃຫ້ໝົດ” ຣິສຊາສ໌ອອກຄຳສັ່ງດ້ວຍສີໜ້ານິ້ງເດົາອາລົມຍາກ

“ຮັບຊາບ” ວິ້ນລ້ຽມກົ້ມຫົວນ້ອມຮັບຄຳສັ່ງ

“ແລ້ວເລື່ອງສອບສວນໃນຄຸກໄດ້ເລື່ອງແນວໃດແນ່” ເຂົາເອີ່ຍຖາມພ້ອມຈ້ອງໜ້າວິນລ້ຽມດ້ວຍສາຍຕາເຢັນຊາເດົາອາລົມຍາກ

“ພວກມັນສາລະພາບວ່າເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງຜູ້ມີອຳນາດ ມະນຸດທີ່ນຳມາຈະຖືກສົ່ງໄປຖວາຍໃນຫ້ອງລັບ ແຕ່ຈະເອົາໄປເຮັດຫຍັງນັ້ນພວກມັນບໍ່ຮູ້”

“ແລ້ວພວກມັນບອກເຈົ້າບໍ່ວ່າໃຜເປັນຜູ້ສັ່ງການ”

“ພວກມັນບອກວ່າບໍ່ຮູ້ຊື່ ເພາະພວກມັນເອີ້ນບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນວ່າ…ຜູ້ມີອຳນາດ” ວິນລ້ຽມຕອບກັບຜູ້ນຳດ້ວຍນ້ຳສຽງໜັກແໜ້ນ

“ຜູ້ມີອຳນາດ…ໃຜກັນ” ຣິສຊາສ໌ພາງເວົ້າງຶມງຳໃນລຳຄໍຂອງເອົານິ້ວມືເຄາະລົງໜ້າໂຕະເບົາໆພາງຄິດຫາຄຳຕອບ

ກ໊ອກ! ກ໊ອກ! ກ໊ອກ ສຽງເຄາະປະຕູຫ້ອງດັງສົ່ງສັນຍານວ່າມີຕ້ອງການພົບເຂົາ

ເຂົ້າມາ…!!! ຣິສຊາສ໌ກ່າວອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຢູ່ໜ້າຫ້ອງເຂົ້າມາ

ແອ໊ດ…!!! ປະຕູຄ່ອຍໆເປີດອອກ

“ຂ້ອຍມາລົບກວນທ່ານຫຼືບໍ່” ຄຣິສຕິນສາວແວມພາຍຂາຄູ່ຂອງຣິສຊາສ໌ນາງກ່າວຂຶ້ນພ້ອມຫັນໄປສົບຕາກັບຣິສຊາສ໌ ກ່ອນຍ່າງເຂົ້າມາຫາຊາຍໜຸ່ມຢ່າງອ້ອນແອ້ນ

“ເຈົ້າມີວຽກຫຍັງກັບຂ້ອຍ” ຊາຍໜຸ່ມເອີຍຖາມຍິງສາວດ້ວຍນ້ຳສຽງເຢັນຊາໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງໜ້າ

ວິນລ້ຽມຟ້າວຂໍລາອອກຈາກຫ້ອງຍ່າງຮູ້ງານ ເມື່ອສຽງປະຕູປິດລົງ ຄຣິສຕິນບໍ່ລໍຊ້າທີ່ຈະເຂົ້າໄປປະຊິດຕົວຊາຍໜຸ່ມທີ່ນັ່ງຢູ່ຕັ່ງເຮັດວຽກດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ຮຽກຮ້ອງ

“ເຫດໃດຊ່ວງນີ້ທ່ານເຖິງບໍ່ມາຫາຂ້ອຍ…” ຍິງສາວພາງເວົ້າພ້ອມຊົບໃບໜ້າງາມລົງໄປຖູໄຖບໍລິເວນກ້ານຄໍລາມມາທີ່ໃບຫູ

“ຂ້ອຍມີວຽກຕ້ອງສະສາງຫຼາຍຢ່າງ ຊ່ວງນີ້ຂ້ອຍບໍ່ມີອາລົມໃນເລື່ອງນັ້ນ” ຊາຍໜຸ່ມຂົ່ມອາລົມໄວ້ໃຫ້ເລິກກ່ອນຈະໃຊ້ມືຂອງເຂົາຢູ່ຕົວນາງອອກຈາກຕົວເຂົາເບົາໆ

“ແຕ່ຂ້ອຍຄິດຮອດຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈົນເກືອບບ້າ” ນາງກ່າວດ້ວຍນ້ຳສຽງອອດອ້ອນ

“ໄວ້ຂ້ອຍຈະໄປຈັດໃຫ້ເຈົ້າຊຸດໃຫຍ່ວັນຫຼັງເດີ້…! ” ຊາຍໜຸ່ມກ່າວຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ມືຂ້າງໜຶ່ງຂອງເຂົາເສີຍຄາງຂອງຍິງສາວຂຶ້ນມາແລ້ວເຂົາໃຊ້ປາກເຕະທີ່ປາກນາງເບົາໆໜຶ່ງຄັ້ງ

“ແຕ່ວ່າ…” ຍິງສາວຍັງອອດອ້ອນ

“ຊູ່…! ຢ່າດື້” ຊາຍໜຸ່ໃຊ້ນິ້ວຊີ້ໄປກົດທີ່ປາກນາງແລະ ຍົກຍິ້ມໃຫ້ນາງຢ່າງບໍ່ໜ້າໄວ້ໃຈ

ຄຣິສຕິນກຳລັງໃຈອ່ອນກັບຄຳທີ່ຊາຍໜຸ່ມບອກ ແຕ່ຢູ່ດີໆປາຍປະສາດສຳພັດຂອງນາງກໍ່ໄດ້ກິ່ນຫອມແປກ

“ກິ່ນຍິງສາວມະນຸດ” ນາງກ່າວທ້ວງໃນຂະນະເບິ່ງໜ້າຂອງຊາຍໜຸ່ມ “ນາງເປັນໃຜ…ເຫດໃດທ່ານເຖິງເອົາມັນມາໄວ້ໃນປຣາສາດຂອງທ່ານ”

“ເຈົ້າບໍ່ມີສິດຖາມຂ້ອຍໃນເລື່ອງນີ້…!!!” ຊາຍໜຸ່ມຕອບກັບນາງດ້ວຍໃບໜ້ານິ້ງ ແລະ ນ້ຳສຽງເຢັນຊາ

“ເຫດໃດຂ້ອຍບໍ່ມີສິດຖາມທ່ານ…ໃນເມື່ອທ່ານກໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານກັບຂ້ອຍເປັນຂອງກັນ ແລະ ກັນມາຕະຫຼອດ 500ປີ”

“ຂ້ອຍຄົງຕ້ອງຢ້ຳຄວາມຈຳໃຫ້ເຈົ້າອີກເປັນຄັ້ງທີລ້ານ ວ່າເຮົາສອງຄົນພຽງເອົາມັນແລ້ວກໍ່ຈົບ…ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໃຫ້ສະຖານະເຈົ້າສູງໄປກວ່າຍິງສາວຄົນອື່ນໆທີ່ຂ້ອຍເຄີຍນອນນຳ”

“ໄດ້…! ໄດ້…! ຂ້ອຍຈະບໍ່ຖາມທ່ານເລື່ອງຂອງນາງອີກ…! ແຕ່ຂ້ອຍຈະຂ້ານາງທັນທີເມື່ອຂ້ອຍເຫັນນາງ” ນາງຕອບກັບດ້ວຍນ້ຳສຽງສັ່ນໆ ແຕ່ໃນແວວຕາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຈັບຊ້ຳ

“ຢ່າແຕະຕ້ອງນາງ…ຫາກເຈົ້າຫຍຸ້ງກັບນາງພຽງປາຍເສັ້ນຜົມ…ຂ້ອຍຈະເອົາຊີວິດຂອງເຈົ້າທັນທີ” ຣິສຊາສ໌ກ່າວຂຶ້ນພ້ອມມືໜຶ່ງບີບຄໍນາງດັນເຂົ້າແນບຝາ ຫຼັງຂອງຄຣິສຕິນກະແທກຝາຫ້ອງຢ່າງແຮງ ແລະ ຕອນນີ້ນາງກຳລັງດິ້ນທຸລົນທຸລາຍຢ່າງເຈັບປວດ  ເນື່ອງຈາກຄໍງາມຂອງນາງຖືກຣິສຊາສ໌ບີບໄວ້ແໜ້ນ ໃນຕາຂອງຣິສຊາສ໌ແດງກຳພ້ອມກັບມີເສັ້ນເລືອດດຳຟູແຊກທີ່ຜິວໜ້າອັນຂາວຈີດຂອງເຂົາຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ ບົ່ງບອກວ່າເຂົາບໍ່ພໍໃຈທີ່ຄຣິສຕິນຂູ່ຈະຂ້າ ອາຣິຊ່າ ສຽງກັດແຂ້ວກຣ໊ອດ..!ກຣ໊ອດ… ກວ່າຣິສຊາສ໌ຈະໄດ້ສະຕິນາງກໍ່ເກືອບຕາຍຄາມືຂອງເຂົາ

“ເຈົ້າໄປໃຫ້ພົ້ນໜ້າຂ້ອຍດຽວນີ້ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການເຈົ້າກໍ່ບໍ່ຕ້ອງມາໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດໜ້າ” ຊາຍໜຸ່ມກ່າວຂຶ້ນດ້ວຍນ້ຳສຽງກະແທກ

ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຣິສຊາສ໌ທຳຮ້າຍນາງເພາະຜູ້ຍິງຄົນອື່ນ ທັງທີ່ຜ່ານມາຕະຫຼອດ 500ປີ ເຖິງນາງຈະເຄີຍຂ້າ ຫຼື ທຳຮ້າຍຜູ້ຍິງຂອງຣິສຊາສ໌ ແຕ່ໜັກສຸດເຂົາພຽງແຕ່ຕັກເຕືອນ ແລະ ທຸກຄັ້ງກໍ່ຈົບລົງດ້ວຍການມີເຊັກສ໌ອັນຮ້ອນແຮງ ແຕ່ເຫດໃດຜູ້ຍິງຄົນນີ້ເຖິງເຮັດໃຫ້ນາງເກືອບຕາຍທັງທີ່ນາງພຽງເອີ່ຍຂູ່ຈະທຳຮ້າຍເທົ່ານັ້ນ ຍິງສາວຟ້າວຍ່າງອອກຈາກປຣາສາດໄປດ້ວຍນ້ຳຕານອງໜ້າ ດ້ວຍອາລົມນ້ອຍໃຈ ແລະ ເສຍໃຈສຸດໆ ພາງຈົ່ມເບົາໆ “ຂ້ອຍຕ້ອງຮູ້ໃຫ້ໄດ້ວ່າມັນເປັນໃຜ…”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.