ເງິນຢວນຈີນ ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 4 ຂອງສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

0
697

ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍວ່າ: ສະມາຄົມເພື່ອການໂທລະຄົມມະນາຄົມທາງການເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານໂລກ ຫຼື (SWIFT) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນລະດັບໂລກ ໄດ້ລະບຸວ່າ ເງິນຢວນ (RMB) ຂອງປະເທດຈີນ ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບມາຢູ່ອັນດັບທີ 4 ໃນຖານະສະກຸນເງິນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍໄດ້ມີການລະບຸວ່າມູນຄ່າການຊໍາລະຂອງເງິນຢວນເພີ່ມຂຶ້ນ 36.4% ເມື່ອທຽບກັບເດືອນພະຈິກ ປີ 2021. ນອກຈາກນີ້ເງິນຢວນຍັງຢູ່ອັນດັບທີ 6 ທາງດ້ານການໃຊ້ຈ່າຍລະຫວ່າງປະເທດ ຫາກບໍ່ນັບລວມການຊໍາລະເງິນຢູໂຣ.

ທັງນີ້ເງິນຢວນຢູ່ອັນດັບທີ 5 ໃນຖານະສະກຸນເງິນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍຄິດໄລ່ຕາມມູນຄ່າໃນເດືອນພະຈິກ 2021 ໂດຍກວມເອົາ 2.14% ແລະ ເປັນອັນດັບທີ 6 ທາງດ້ານການໃຊ້ຈ່າຍລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍກວມເອົາ 1.38%