ເຄື່ອງແບ່ງວັກຊີນໃສ່ເຂັມສັກຢາ ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໄວໃນການສັກຢາໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ເຖິງ 20%

0
222

ເວັບໄຊ້ Bangkokbiznews ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນ ໄດ້ຮ່ວມກັບພາກເອກະຊົນເພື່ອພັດທະນາເຄື່ອງແບ່ງບັນຈຸວັກຊີນອັດຕະໂນມັດ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດແບ່ງວັກຊີນແອສຕາເຊເນກ້າໃສ່ເຂັມສັກຢາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວພຽງ 4 ນາທີ ສາມາດແບ່ງໄດ້ເຖິງ 12 ເຂັມ ເຮັດໃຫ້ມີວັກຊີນເພີ່ມຂຶ້ນ 20% ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດການເຮັດວຽກຂອງບຸກຄະລາກອນທາງການແພດໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ກຽມນໍາອອກມາໃຊ້ງານ.

ທາງດ້ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ວັກຊີນແອສຕາເຊເນກ້າເປັນວັກຊີນທີ່ມີຫຼາຍໂດສໃນໜຶ່ງຂວດ ເຮັດໃຫ້ການແບ່ງຢາໃສ່ເຂັມສັກຢາໃນແຕ່ລະຄັ້ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ປະລິມານຢາໃນແຕ່ລະເຂັມບໍ່ເທົ່າກັນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາເຄື່ອງແບ່ງບັນຈຸວັກຊີນດ້ວຍລະບົບອັດຕະໂນມັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແບ່ງວັກຊີນໃສ່ເຂັມສັກຢາມີປະສິດທິພາບເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີວັກຊີນໃນການສັກເພີ່ມຂຶ້ນ 20%. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຂະບວນການທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສິ່ງເຈືອປົນໃນວັກຊີນ.