ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີນ້ຳຕານສູງມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ຜົມລົ່ນ

0
433

ໃຜທີ່ມັກດື່ມນ້ຳອັດລົມຕ້ອງລະວັງ “ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີນ້ຳຕານສູງ” ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ຜົມລົ່ນ.

ຜົນການວິໄຈຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລຊິງຫົວ ໃນກຸງປັກກິ່ງ ພົບວ່າ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີນ້ຳຕານສູງມີການສຳພັນກັນກັບອາການຜົມລົ່ນໃນກຸ່ມໄວລຸ້ນຜູ້ຊາຍ.

ອາການຜົມລົ່ນແບບຜູ້ຊາຍ (MPHL) ເປັນຮູບແບບຜົມລົ່ນທີ່ພົບໄດ້ຫຼາຍໃນກຸ່ມຜູ້ຊາຍ ປະມານ 95% ໂດຍອາການຈະມີຜົມລົ່ນ ຜົມບາງ ແລະ ເສັ້ນຜົມນ້ອຍລົງ.

ນັກວິໄຈວິເຄາະວ່າ ຜູ້ຊາຍຈາກປະເທດຈີນ 1.028 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸສະເລ່ຍ 27,8 ປີ ມີພຶດຕິກຳດື່ມເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ມີນ້ຳຕານ ຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ ນ້ຳໝາກໄມ້ ນ້ຳອັດລົມ ຊາໃສ່ນ້ຳຕານຫຼື ຊານົມ ແລະ ກາເຟ ພົບວ່າ 57,6% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສຳຫຼວດມີອາການຜົມລົ່ນແບບຜູ້ຊາຍ.

ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສຳຫຼວດ 44,6% ພວກເຂົາດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີນ້ຳຕານຫຼາຍກວ່າ 7 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ເຊິ່ງຄະນະວິໄຈພົບວ່າ ຜູ້ທີ່ບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີນ້ຳຕານສູງຂຶ້ນຈະມີຄວາມສ່ຽງປະເຊີນກັບອາການຜົມລົ່ນແບບຜູ້ຊາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ລະດັບການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີນ້ຳຕານຂອງກຸ່ມທີ່ຜົມລົ່ນ ສະເລ່ຍ 4,293 ມິນລີລິດຕໍ່ອາທິດ ສູງກວ່າລະດັບກຸ່ມປົກກະຕິ ທີ່ມີແຕ່ 2.513 ມິນລີລິດຕໍ່ອາທິດ.

ທີ່ມາຈາກ futurism