ເຄັດລັບສຳລັບສັດລ້ຽງແສນຮັກ

0
1462

001-31

ກ່ອນ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ເລີ່ມ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ສັດ​ລ້ຽງໂດຍ​ສະເພາະ​ໝາ​ແລະ​ແມວເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ຊີວິດ​ເຮົາເຮົາ​ຄວນ​ຕ້ອງ​ສຶກ​ສາ​ເລື່ອງ​ລາວ​ຕ່າງໆເຊັ່ນ:ການ​ເລືອກ​ສັດ​ລ້ຽງ​ມາ​ລ້ຽງກ່ອນ​ອື່ນ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ສຶກ​ສາ​ລັກສະນະ​ຕ່າງໆເປັນ​ພັນ​ໃຫຍ່ເຮົາ​ຄວນ​ມີ​ພື້ນ​ທີ່​ໃນ​ການ​ລ້ຽງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກມັນໄດ້​ອອກ​ກຳ​ລັງກາຍຫລື​ບໍ່​ກໍ​ຕ້ອງ​ພາ​ພວກມັນ​ໄປ​ອອກ​ກຳ​ລັງ​ກາຍ​ເປັນ​ປະຈຳຄວນ​ເລືອກ​ໂຕ​ທີ່​ມີ​ສຸຂະພາບ​ແຂງ​ແຮງສ່ວນ​ພັນ​ຂົນ​ຍາວ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໝັ່ນ​ຖູ​ຂົນ​ໃຫ້​ພວກມັນຢູ່​ສະເໝີເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ກຳຈັດ​ຂົນ​ທີ່​ຫລຸດ​ຫລົ່ນແລະ​ຊ່ວຍ​ເບິ່ງແຍງ​ສຸຂະພາບ​ຂົນ​ແລະ​ຜິວ​ໜັງ​ໃຫ້​ດີ​ຢູ່​ສະເໝີ

ການ​ໃຫ້​ການ​ເບິ່ງແຍງເຊັ່ນ:ການ​ພາ​ໄປ​ເຮັດ​ສັກວັກ​ແຊັງ​ຕາມ​ກຳນົດການ​ພາ​ໄປ​ອອກ​ກຳ​ລັງ​ກາຍການ​ອາບ​ນ້ຳ​ຖູ​ຂົນການ​ກວດ​ສຸຂະພາບ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ປີ​ລະ1-2 ເທື່ອການ​ເຝິກ​ຂັບ​ຖ່າຍການ​ຈັດ​ບ່ອນນ​ອນ​ໃຫ້ເປັນ​ທີ່​ເປັນ​ທາງໝັ່ນ​ສັງເກດ​ສຸຂະພາບ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ຫລື​ບໍ່

ການ​ໃຫ້​ອາ​ຫານເລືອກ​ໃຫ້​ອາຫານ​ທີ່​ມີ​ສານ​ອາຫານ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ສົມ​ດຸນເຊັ່ນ:ອາຫານ​ສຳ​ເລັດ​ຮູບ​ຊະນິດ​ເມັດເລືອກ​ອາຫານ​ທີ່​ເໝາະ​ກັບ​​ອາ​ຍຸໃຫ້​ອາຫານ​ເປັນ​ເວລາມີ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ​ຕັ້ງ​ຖິ້ມ​ໄວ້ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ຄວນ​ເບິ່ງ​ຂ້າມ​ຄື​ການ​ປ່ຽນ​ອາຫານຕ້ອງ​​ປ່ຽນ​ແລະ​ຄວນ​ມີ​ການ​ປະສົມ​ອາຫານ​ເກົ່າ​ກັບ​ອາຫານ​ໃໝ່ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບັນຫາ​ຖອກທ້ອງ

ແລະ​ສິ່ງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ທີ່​ບໍ່​ຄວນ​ລືມ​ຄື​ການ​ກຽມ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ຂອງ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ລວມ​ເຖິງ​ອຸປະກອນ​ຕ່າງໆໃນ​ການ​ເບິ່ງແຍງພ້ອມ​ກັບ​ມອບ​ຄວາມ​ຮັກ​ແລະ​ການ​ເບິ່ງແຍງ​ທີ່​ດີ​ທີ່ສຸດ​ໃຫ້​ພວກມັນ​ຕະຫລອດ​ເວລາ