ອິນເດຍພົບໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາ (ສາຍພັນອິນເດຍ) ທີ່ມີອາການເຮັດໃຫ້ຫູອື້-ຊີ້ນເນົ່າເປື່ອຍ!!

0
116

ສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດໄດ້ລາຍງານວ່າພະຍາໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາ ຫຼື ສາຍພັນທີ່ພົບເຫັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ປະເທດອິນເດຍ ເຊິ່ງໄດ້ມີການແຜ່ລະບາດໄປຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ມີພາວະເລືອດອຸດຕັນເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍການໄດ້ຍິນ, ຊີ້ນໃນຮ່າງກາຍເປື່ອຍເນົ່າ ລວມໄປເຖິງການເຈັບທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງ.

ທາງທີມແພດໃນອິນເດຍໄດ້ສັນນິຖານວ່າອາການດັ່ງກ່າວອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາ ແລະ ຖ້າຫາກຜູ້ທີ່ມີອາການດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂອກາດລອດຊີວິດມີພຽງ 50% ເນື່ອງຈາກເປັນອາການທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ມີໂອກາດກະທົບທຸກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ.

ແພດໝໍບອກວ່າໂຄວິດ-19 ເປັນພະຍາດທີ່ກ່ຽວກັບລະບົບປະສາດ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບເສັ້ນປະສາດສະໝອງ ໂດຍຜູ້ຕິດເຊື້ອຈະມີອາການອໍາມະພາດຂອງເສັ້ນປະສາດ ແລະ ສູນເສຍການເຮັດວຽກຂອງເສັ້ນປະສາດຮັບກິ່ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນປະສາດທາງດ້ານການໄດ້ຍິນບົກພ່ອງ. ນອກຈາກນີ້, ໝໍຍັງບອກວ່າໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາເປັນເລື່ອງທີ່ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້.