ອາຊຽນເລັ່ງພັດທະນາສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດ 2025

ຂປລ. ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ​ແລະ ຄະນະ ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ ອາຊຽນ+3 ຄັ້ງທີ 5 ​​ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນ​ ໃນວັນທີ 29-30 ກັນຍາ 2016 ທີ່ນະຄອນຫລວງຈາກາຕາ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການພັດທະນາສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດ ປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025’’ ເຊິ່ງຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ໂຄຟີຟາ ອິນດາ ປາຣາວັນສາ ລັດຖະມົນຕີ ກິດຈະການສັງຄົມຂອງອິນໂດນີເຊຍ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາ, ຮັບຮອງເອົາບັນດາເອກະສານ ແລະ ບັນຫາຕົ້ນຕໍຄື: ບົດລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 12; ບົດລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ+3 ຄັ້ງທີ 11, ຖະແຫລງການຮ່ວມ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 9, ຖະແຫລງການຮ່ວມ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ ອາຊຽນ+3 ຄັ້ງທີ 5. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ການສ້າງກິດຈະກຳ ແລະ ໂຄງການຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫລງການອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ຜູ້ອາຍຸສູງ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມ, ການສົ່ງເສີມບົດບາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການ ເພື່ອຕອບສະໜອງແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ໄດ້ມີຄວາມເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໂດຍຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແຜນພັດທະນາວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອາຍຸສູງ, ຜູ້ພິການ, ເດັກນ້ອຍ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ ການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະສານງານ ແລະ ການສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາ ຕໍ່ກຸ່ມ​ຄົນ​ດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ ບັນດາຖະແຫລງການອາຊຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ກັບບັນດາປະເທດ+3 ກ່ຽວກັບວຽກງານ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ.

ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ຍັງໄດ້ແຈ້ງເຖິງ ຄວາມພ້ອມການເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 10+3 ຄັ້ງທີ 6 ແລະ ກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມທີ່ ສປປ ລາວ ຈະເປັນເຈົ້າພາບ ໃນປີ 2019.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ:

ຂປລ

ຕິດຕາມເຮົາທາງFacebook ກົດຖືກໃຈເລີຍ!