ອາການກະດູກທັບເສັ້ນປະສາດ ຢາກຮູ້…ຕ້ອງອ່ານ

ກະດູກທັບເສັ້ນປະສາດນັ້ນ ມັກມີອາການປວດຕາມເສັ້ນປະສາດທີ່ຖືກກົດທັບ ຮູ້ສຶກປວດຫຼັງ, ຂາ ຫຼື ແຂນ ແຕ່ຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະຄົນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າກະດູກທັບເສັ້ນປະສາດເສັ້ນໃດນັ້ນເອງ

ຜູ້ປ່ວຍສ່ວນຫຼາຍ ຮັກສາດ້ວຍການນອນພັກຜ່ອນ, ການກິນຢາ ແລະ ການເຮັດກາຍະພາບບຳບັດ 
ຜູ້ປ່ວຍສ່ວນໜ້ອຍ ຮັກສາດ້ວຍການຜ່າຕັດ 

ຫາກຕອນນີ້ໃຜກຳລັງຮູ້ສຶກປວດຫຼັງປວດແອວແຕ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ເປັນກະດູກທັບເສັ້ນປະສາດ ຫຼື ບໍ່ ເຮົາມີວິທີການກວດອາການດັ່ງນີ້:
1. ນອນຫງາຍ
2. ຍົກຂາຂ້າງໜຶ່ງຂຶ້ນ ໂດຍໃຫ້ຫົວເຂົ່າຢຽດຊື່ ເຮັດມຸມຕັ້ງສາກກັບພື້ນ ຖ້າມີອາການກະດູກທັບເວັ້ນປະສາດຈະຮູ້ສຶກປວດເຄັ່ງທີ່ຂາ
3. ເມື່ອກະດົກປາຍຕີນມາດ້ານໜ້າຈະຮູ້ສຶກປວດຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

bone-overlaps-nerve-check
ນອກຈາກນີ້ ອາດມີອາການປວດຊາຕາມຂາຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງ ແລະ ມີອາການອ່ອນແຮງຮ່ວມນຳ ຖ້າສັງເກດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິເບື້ອງຕົ້ນ ຕ້ອງຟ້າວໄປພົບແພດເພື່ອກວດວິໄຈໂດຍດ່ວນ

ທີ່ມາ: http://www.lib.ru.ac.th/miscell/bone-overlaps-nerve-check.html

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!