ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນປະເທດລາວຍັງຕໍ່າລົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາລົງຊີວິດສູງຂຶ້ນ,

ກະຊວງດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກາດວ່າດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ (CPI) ແມ່ນ 10991 ຈຸດໃນເດືອນມັງກອນ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີພຽງ 0.27% ເທົ່າກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງ CPI ຂອງປີຕໍ່ປີເພີ່ມຂຶ້ນ 0,97%, ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງຫ້ອງການ.

“ການປ່ຽນແປງຂອງປີຕໍ່ປີໃນ CPI ແມ່ນຍັງຕໍ່າທີ່ມີການປ່ຽນແປງປະຈໍາປີຢູ່ທີ່ 0.97 ເປີເຊັນ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ຍ້ອນ CPI ຂອງສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກ, ຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນປະເທດແລະໄດ້ສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ.

ອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າຍັງຢູ່ທີ່ 102,3 ຈຸດໃນເດືອນມັງກອນ, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 0,33% ເມື່ອທຽບກັບເດືອນກ່ອນຫນ້າ.

CPI ຂອງເຄື່ອງນຸ່ງແລະເກີບໄດ້ມີການປ່ຽນແປງເດືອນຕໍ່ເດືອນຢູ່ທີ່ 0,75% ໃນເດືອນມັງກອນ, ຢູ່ທີ່ 104,95 ຈຸດ. ຕົວເລກນີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ 2,9% ຕໍ່ປີ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, CPI ຂອງທີ່ຢູ່ອາໃສ, ນ້ໍາ, ແລະອາຍແກັສປຸງແຕ່ງອາຫານແມ່ນ 103,18 ຈຸດ, ມີການປ່ຽນແປງຕໍ່ເດືອນເປັນ 0,15% ແລະການປ່ຽນແປງຈາກປີ 2,07%.

ສໍານັກງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວແມ່ນພະແນກພາຍໃຕ້ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ: Support Pm Thongloun Sisoulith

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.