ຫຼຸດການແຜ່ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ສູ່ຄົນອື່ນ! ຢ່າໃຊ້ແຕ່ມືປິດປາກ-ດັງເວລາໄອ ຫຼື ຈາມ

Sneeze on elbow

ມືທັງສອງຂອງທ່ານອາດເປັນຕົວການແຜ່ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໄດ້ ພຽງແຕ່ທ່ານໃຊ້ມືປິດປາກເວລາໄອ ຫຼື ຈາມເທົ່ານັ້ນ ເພາະເຊື້ອໂຣກຈະຕິດໄປກັບມືເມື່ອເວລາໄປສຳພັດກັບວັດຖຸຕ່າງໄດ້ ເມື່ອເຊື້ອໂຣກໄປເກາະສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ຖ້າມີຄົນໄປສຳພັດຕໍ່ ເຊື້ອກໍ່ຈະກະຈາຍໄປທົ່ວ ເມື່ອຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວເວລາໄອ-ຈາມ ທຸກຄັ້ງເມື່ອໃຊ້ມືປິດປາກແມ່ນຕ້ອງຟ້າວລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ພ້ອມສີດແອລກໍຮໍ 75% ຂ້າເຊື້ອທັນທີ.

ການປ້ອງກັນເຊື້ອໂຣກບໍ່ໃຫ້ກະຈາຍໄປສູ່ຄົນອື່ນ ເວລາໄອ ຫຼື ຈາມ ຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ໃສ່ຜ້າປິດປາກ-ດັງ ທ່ານຄວນເອົາທິດຊູ (ເຈ້ຍອະນາໄມ) ມາປິດປາກ-ດັງທຸກຄັ້ງ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງນຳທິດຊູໄປຖິ້ມໃຫ້ລົງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ. ຫາກກໍລະນີບໍ່ມີເຈ້ຍອະນາໄມ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ສອກປິດປາກ-ດັງແທນ ເຊິ່ງວິທີນີ້ແມ່ນຈະຊ່ວຍໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ.

ຫາກທ່ານມີອາການເປັນຫວັດ ຫຼື ໄອ ແລະ ສົງໃສວ່າຕົວເອງອາດຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃຫ້ສວມໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ໝັ່ນລ້າງມືສະເໝີ ພ້ອມກັບກັກບໍລິເວນຕົວເອງ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ເຊື້ອສູ່ຄົນອື່ນ ຈາກນັ້ນກໍ່ໄປພົບແພດທີ່ໂຮງໝໍ ເພື່ອກວດອາການ ພ້ອມທັງໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບແພດຢ່າງລະອຽດ ເຊິ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ແພດໃນການວິນິໄສໂຣກ.

 

ຮຽບຮຽງບົດ: ພຸດສະດີ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.