ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະບໍ່ຄວນເຮັດເມື່ອເປັນລົງຂາວ

0
2401

ເກີດມາເປັນຜູ້ຍິງ ແນ່ນອນວ່າຕ້ອງດູແລຕົວເອງເປັນພິເສດຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ເຊິ່ງຖ້າຫາກປ່ອຍຕົວໂຊມ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ເປັນຕາເບິ່ງ ເຊິ່ງນອກຈາກຈະຕ້ອງເບິ່ງແຍງພາຍນອກໃຫ້ງາມແລ້ວ ພາຍໃນກໍຕ້ອງເບິ່ງແຍງໃຫ້ດີ  ເພາະຖ້າເບິ່ງແຍງບໍ່ດີ ກໍອາດຈະໄດ້ຊື່ວ່າ ງາມແຕ່ຮູບ ຈູບບໍ່ຫອມ, ມື້ນີ້ລາວໂພສ ຈະມາບອກໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບລົງຂາວ ເມື່ອເປັນລົງຂາວຄວນເຮັດ ແລະບໍ່ຄວນເຮັດຫຍັງແດ່

# ສິ່ງທີຄວນເຮັດເມື່ອເປັນລົງຂາວ

 • ຖ້າເລີ່ມຮູ້ສຶກຄັນ ຜິດປົກກະຕິ ໃຫ້ກິນໂຢເກິດ ຫຼືນົມສົ້ມຫຼາຍໆ ເພື່ອໃຫ້ “ແລກໂຕບາຊີລັດ” ທີ່ຢູ່ໃນນົມສົ້້ມ ຫຼືໂຢເກິດນັ້ນ ຊ່ວຍທ່ານໄດ້
 • ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ, ບໍ່ຕຶງຄຽດ, ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ເພື່ອໃຫ້ມີພູມຕ້ານທານກັບເຊື້ອພະຍາດ
 • ເຮັດຄວາມສະອາດ “ນ້ອງສາວ” ດ້ວຍນໍ້າສະອາດ ແລະເຊັດໃຫ້ແຫ້ງ
 • ນຸ່ງກາງເກງໃນທີ່ເປັນຜ້າຝ້າຍ ຫຼືຜ້າທີ່ລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ
 • ຖ້າເປັນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ຄວນໄປພົບແພດ ເພື່ອຊອກຫາທາງປິ່ນປົວ

# ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດເມື່ອເປັນລົງຂາວ

 • ເມື່ອຖ່າຍເບົາແລ້ວບໍ່ມັກເຊັດນ້ອງສາວໃຫ້ແຫ້ງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເຊື້ອລາຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍເພາະປຽກຊື້ນ ແລະອາດມີຄາບລົງຂາວຕິດຢູ່ໃນກາງເກງໃນ
 • ນຸ່ງກາງເກງໃນຮັດ ຫຼືນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ຮັດໆ
 • ຕາກກາງເກງໃນ ຫຼືຜ້າເຊັດຕົວໃນຫ້ອງນໍ້າ
 • ໃຊ້ສາຍສີດນໍ້າ ລ້າງນ້ອງສາວ
 • ກິນຢາຂ້າເຊື້ອ ຫຼືແກ້ອັກເສບຕະຫຼອດ
 • ກິນອາຫານທີ່ເຜັດ, ເຄັມ ຫຼືໝາກໄມ້ທີ່ມີຢາງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດລົງຂາວຫຼາຍກວ່າເກົ່າ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.