ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຫຼັງຈາກມີເພດສຳພັນແບບບໍ່ປ້ອງກັນ

ໃນຄໍລຳ ຄວາມຮັກ ກັບ ເຊັກສ໌ ມື້ນີ້ແອັດມິນຈະມານຳສະເໜີບົດກ່ຽວກັບການມີເພດສຳພັນໂດຍບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ ໝາຍເຖິງການມີເພດສຳພັນໂດຍບໍ່ໄດ້ໃສ່ຖົງຢາງອານາໄມນັ້ນເອງ ອາດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄູ່ເກີດຄວາມກັງວົນໃຈ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງອາດກັງວົນໃຈຫຼາຍເພາະຢ້ານວ່າຕົນເອງຈະຖືພາ ດັ່ງນັ້ນຫາກເກີດເຫດການແບບນີ້ຂຶ້ນ ສິ່ງທີ່ພໍຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ກໍ່ຄື ການກິນຢາຄຸມກຳເນີດ (ຢາຄຸມສຸກເສີນ) ຫຼັງຮ່ວມເພດແລ້ວ

ວິທີການກິນຢາຄຸມສຸກເສີນນີ້ ຈະຕ້ອງກິນຄັ້ງລະ 2 ເມັດ ໂດຍເມັດທຳອິດຕ້ອງກິນບໍ່ໃຫ້ເກີນພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກມີການຮ່ວມເພດ ແລ້ວໃຫ້ກິນເມັດທີສອງຫ່າງຈາກເມັດທຳອິດ 12 ຊົ່ວໂມງ

ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການກິນຢາຄຸມກຳເນີດຫຼັງຮ່ວມເພດນີ້ ຄວນໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເດືອນໜຶ່ງບໍ່ກິນເກີນ 4 ເມັດ ບໍ່ຄວນກິນເລື່ອຍໆ ຫຼື ກິນຢາຄຸມລາຍວັນເລື້ອຍໆ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍທຳງານຜິດປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ມີເລືອດອອກຜິດປົກກະຕິທາງຊ່ອງຄອດ, ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ, ຮູ້ສຶກວິນຫົວປວດຮາກໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຜົນຂ້າງຄຽງຢ່າງຮຸນແຮງ

ການສັງເກດຮອບເດືອນ

ຫາກປະຈຳເດືອນບໍ່ມາພາຍໃນ 15 ວັນຫຼັງຈາກມີເພດສຳພັນໃຫ້ທົດສອບການຖືພາຈາກນ້ຳປັດສະວະ ດ້ວຍການຊື້ແນວກວດມາກວດນ້ຳປັດສະວະເບິ່ງ ຫາກຂຶ້ນຂີດດຽວແບບເຫັນຊັດແປວ່າບໍ່ໄດ້ຖືພາ ແຕ່ຖ້າຂຶ້ນສອງຂີດແບບເຫັນຊັດເຈນແປວ່າ ຖືພາ ແຕ່ຖ້າເປັນສອງຂີດຂຶ້ນມາຈາງໆ ຖ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຖືພາ ຫຼື ບໍ່? ໃຫ້ລໍຖ້າໄປອີກ 7 ໃື້ ແລ້ວຈິ່ງເຮັດການກວດນ້ຳປັດສະວະອີກຄັ້ງ

ການກິນຢາຄຸມສຸກເສີນອາດຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າຢາຄຸມບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂຣກຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນໄດ້ ສະນັ້ນການຮ່ວມເພດຄວນມີການປ້ອງກັນໄວ້ດີກວ່າ ຖ້າຄິດວ່າບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນຄູນອນຂອງທ່ານ

ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີເພຈຊີວິດແລະຄວາມຮັກ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!