ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ສຳລັບຄົນໃສ່ແວ່ນຕາ

0
1557

ຫຼາຍໆຄົນທີ່ມີບັນຫາຜິດປົກກະຕິໃນເລື່ອງຂອງສາຍຕາ ບໍ່ວ່າຈະສາຍຕາສັ້ນ ຫຼືຍາວ ແລະເລືອກວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍການໃສ່ແວ່ນຕາ ແລ້ວທ່ານຮູ້ແລ້ວ ຫຼືບໍ່ ຄວນປະຕິບັດແນວໃດ ເມື່ອເວລາສວມໃສ່ແວ່ນ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ.

 1. ລ້າງເພື່ອຄວາມສະອາດແວ່ນຕາທຸກມື້: ເພື່ອຫຼຸດຝຸ່ນລະອອງຕິດເລນ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງບໍ່ແຈ້ງ ແລະສິ່ງເປິເປື້ອນເຂົ້າຕາໄດ້, ໂດຍເລີ່ມດ້ວຍນໍ້າລ້າກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງເອົານໍ້າຢາລ້າງເລນລ້າງ ແລະນໍ້າສະອາດລ້າງອອກອີກຄັ້ງ ແລ້ວຈຶ່ງເອົາແພສະອາດເຊັດອອກ ຫຼືຄິດຊູ່ເຊັດໃຫ້ສະອາດ
 2. ບໍາລຸງສາຍຕາດ້ວຍອາຫານ: ນອກຈາກອາຫານ 5 ໝູ່ແລ້ວນັ້ນ, ຄວນເລືອກກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້ທີ່ມີສີຂຽວ, ສີເຫຼືອງ ແລະສີສົ້ມ ເຊິ່ງເປັນສານອາຫານທີ່ຊ່ວຍບໍາລຸງສາຍຕາໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
 3. ຫຼີກລຽງການນອນອ່ານປຶ້ມ: ເຮົາຄວນຈັບໜັງສືໃຫ້ຫ່າງຈາກສາຍຕາປະມານ 30 cm, ເຊິ່ງເປັນໄລຍະ ແລະອົງສາທີ່ເໝາະສົມ ກັບການອ່ານໜັງສືຂອງຄົນສວມແວ່ນ.
 4. ພັກສາຍຕາ: ໃນທຸກໆ 10 ນາທີ ພັກສາຍຕາດ້ວຍການເບິ່ງອອກໄປໄກໆ, ໃນໄລຍະຫຼາຍກວ່າ 6 ແມັດ ພ້ອມກັບຫຼັບຕາ 1 ນາທີ ໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ເຮົາກໍາອ່ານໜັງສື ຫຼືນັ່ງເຮັດວຽກໃນໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ.
 5. ຢ່າເບິ່ງສິ່ງໃດໃກ້ເກີນໄປ: ພະຍາຍາມບໍ່ເບິ່ງສິ່ງຂອງໃກ້ດວງຕາຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະການເບິ່ງສິ່ງຂອງຜ່ານແວ່ນຕາໃນໄລຍະໃກ້ ອາດເປັນສາເຫດໃຫ້ສາຍຕາບໍ່ສາມາດກັບມາເປັນປົກກະຕິໄດ້ອີກ.
 6. ໃສ່ແວ່ນກັນແດດທຸກຄັ້ງທີ່ອອກແດດ: ເພາະແສງຢູວີໃນແສງແດດທຳລາຍດວງຕາ, ໂດຍສະເພາະກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິກັບດວງຕາ ຄວນເລືອກໃຊ້ເລນສາຍຕາທີ່ມີຄຸນສົມບັດກອງແສງໄດ້ດີ.
 7. ໃສ່ແວ່ນກອງແສງທຸກຄັ້ງທີ່ເບິ່ງຄອມພິວເຕີ: ບໍ່ແມ່ນວ່າລັງສີ ຢູວີ ຈະຢູ່ນຳແຕ່ແສງແດດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລັງສີຢູ່ນຳຄອມພິວເຕີ ແລະແທັບເລດທັງຫຼາຍກໍເຊັ່ນດຽວກັນ.
 8. ອ່ານໜັງສືໃນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ: ເພາະແສງສະຫວ່າງທີ່ບໍ່ອຳນວຍຕໍ່ການອ່ານໜັງສື ຈະເຮັດໃຫ້ສາຍຕາເຮົາເຮັດວຽກໄດ້ໜັກຫຼາຍຂຶ້ນ.
 9. ບໍ່ຄວນອ່ານໜັງສື ກົ້ມຕາເບິ່ງຈໍ ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອນໄຫວ: ບໍ່ວ່າຈະຂີ່ລົດ, ຍົນ ຫຼືກຳລັງຍ່າງຢູ່ກໍບໍ່ຄວນໃຊ້ສາຍຕາອ່ານຫຍັງທັງໝົດ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວ ຫຼືປວດຮາກໄດ້
 10. ເບິ່ງໂທລະທັດ: ຄວນເບິ່ງໃນໄລຍະຫ່າງສຳລັບການເບິ່ງປະມານ 1-3 ແມັດ
 11. ຄຸນສົມບັດແວ່ນຕ້ອງພໍດີ: ເມື່ອສາຍຕາມີບັນຫາ ຄວນເຂົ້າຮັບການແທກສາຍຕາ ແລະເລືອກໃຊ້ເລນທີ່ກົງກັບບັນຫາ ບໍ່ຄວນຊື້ໃສ່ເອງ ແລະຖ້າຢາກໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂຶ້ນ ຄວນເລືອກໃຊ້ເລນທີ່ມີຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນແສງສະທ້ອນດີກວ່າ
 12. ຄວບຄຸມຄວາມດັນໄດ້ດີ: ໂດຍສະເພາະລະດັບຄວາມດັນ ແລະລະດັບຄໍເລດເຕີຣໍ ຄວນຢູ່ໃນລະດັບດີ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມດັນດວງຕາເປັນປົກກະຕິ.

ເພາະສາຍຕາຂອງທຸກຄົນສຳຄັນ ຕ້ອງເບິ່ງແຍງເປັນພິເສດ ເຖິງສາຍຕາຊິມີບັນຫາກໍສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ໂດຍເລືອກໃຊ້ແວ່ນທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່ກັບສາຍຕາ.

ທີ່ມາ: kaijeaw