ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ອນໃສ່ຄອນແທັກເລນ

0
1531
  1. ຄວນເລືອກຊື້ກັບຮ້ານຮັບຮອງໄດ້ມາດຕະຖານ: ດຽວນີ້ມີຮ້ານຂາຍຄອນແທັກເລນຫຼາຍຮ້ານ ທີ່ຂາຍລາຄາຖືກເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເລືອກຊື້ເພາະລາຄາຖືກ ແຕ່ຮູ້ບໍວ່າ ຄອນແທັກເລນບາງອັນອາດອັນຕະລາຍຕໍ່ດວງຕາໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນຈະຊື້ຄວນເລືອກເບິ່ງດີໆວ່າຈະບໍ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ດວງຕາ
  2. ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ດີກ່ອນຊື້: ເນື່້ອງຈາກວ່າດຽວນີ້ ຄອນແທກເລນເປັນທີ່ນິຍົມກັນ ເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍບໍລິສັດຜະລິດອອກມາ ບາງອັນອາດເຮັດໃຫ້ຄອນແທັກເລນບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ອາດເຮັດໃຫ້ເມັດສີ ຫຼືລວດລາຍທີ່ຢູ່ໃນເລນຫຼຸດອອກມາສຳຜັດກັບດວງຕາ ເຮັດໃຫ້ເກີດອັກເສບໄດ້
  3. ໃຊ້ແບບເປັນມື້ແລ້ວຖອດອອກດີກວ່າ: ຄອນແທັກເລນມີຫຼາຍຊະນິດ ແບບໃສ່ເປັນວັນ, ເປັນເດືອນ ຫຼືເປັນປີ, ເຊິ່ງຖ້າເຮົາຫາກຊື້ແບບເປັນປີມາ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໃສ່ຊໍ້າກັນຈົນເປັນປີ ແຕ່ຕ້ອງຄວນເຮັດຄວາມສະອາດໃຫ້ດີ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ດວງຕາອັກເສບໄດ້, ແຕ່ຄວນເລືອກຊື້ແບບໃສ່ເປັນມື້ແລ້ວຖອດອອກຈະດີກວ່າ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ
  4. ເຮັດຄວາມສະອາດຕະຫຼອດ: ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໃສ່ຄອນແທັກເລນ ມືຕ້ອງສະອາດ ເພາະເຮົາໄດ້ຈັບຄອນແທັກເລນ ຖ້າຫາກບໍ່ສະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລະຄາຍເຄືອງ ຫຼືຕາແດງຊໍ້າໄດ້
  5. ບໍ່ຄວນໃສ່ຄອນແທັກເລນລົງຫຼິ້ນນໍ້າ: ເວລາຈະອາບນໍ້າ ຫຼືລົງຫຼິ້ນນໍ້າ ຄວນຖອດອອກກ່ອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດ ແລະເຊື້ອແບັກທີເລຍໃນນໍ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ດວງຕາເກີດການລະຄາຍເຄືອງ ຫຼືອັກເສບໄດ້
  6. ຖອດ ແລະໃສ່ໃຫ້ຖືກວິທີ: ຄວນອ່ານຄູ່ມືການໃສ່ຄອນແທັກເລນໃຫ້ລະອຽດ ແລະຄວນຕັດເລັບໃຫ້ສັ້ນ ເພື່ອເວລາໃສ່ເລນຈະໄດ້ສະດວກ
  7. ບໍ່ຄວນໃສ່ຄອນແທັກເລນເວລານອນ: ເພາະການໃສ່ຄອນແທັກເລນນອນ ຈະເຮັດໃຫ້ດວງຕາເຮົາແຫ້ງ ແລະຖອດອອກຍາກ
  8. ບໍ່ຄວນໃສ່ເກີນ 8 ຊົ່ວໂມງ: ຖ້າໃສ່ເກີນອາດເຮັດໃຫ້ ດວງຕາເຮົາແຫ້ງ ແລະຂາດອົກຊີ ຖ້າຫາກຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ ກໍຄວນຢອດນໍ້າຕາທຽມຊ່ວຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ດວງຕາແຫ້ງ
  9. ຫ້າມໃຊ້ນໍ້າປະປາ ແທນນໍ້າຢາແຊ່: ເພາະນໍ້າປະປາ ອາດເຮັດໃຫ້ເລນເສື່ອມຄຸນນະພາບ ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ອີກ
  10. ຫາກເກີດອາການຜິດປົກກະຕິຄວນຮີບຖອດ: ຫາກສາວໆຄົນໃດຫາກເກີດການລະຄາຍເຄືອງ, ຕາບວມ, ຕາມົວ ຫຼືນໍ້າຕາໄຫຼ ຄວນຮີບຖອດອອກ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ຕາອັກເສບໄດ້