ສິນຄ້າໄທບຸກຕະຫຼາດລາວຍັງມີໂອກາດສ້າງລາຍຮັບສູງ

ເຟສບຸກເພສ K AEC PLUS ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບການນຳສິນຄ້າໄທບຸກຕະຫຼາດລາວເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງໄທໃນລາວຍັງມີໂອກາດສູງ ເນື່ອງຈາກສະຖິຕິໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 10 ທີ່ຜ່ານມາ ເສດຖະກິດໃນ ສປປ ລາວ ເຕີບໂຕຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສະເລ່ຍສູງເຖິງ 7.7% ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດໜຶ່ງໃນເຂດອາຊຽນທີ່ນັກລົງທຶນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ.
.
ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການຜະລິດພາຍໃນປະເທດລາວ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າເກືອບທັງໝົດທີ່ວາງຂາຍນັ້ນຕ້ອງນຳເຂົ້າມາຈາກປະເທດໄທ ແລະ ຈີນ ເຊິ່ງຖ້າຫາກປຽບທຽບກັນລະຫວ່າງໂອກາດຂອງໄທ ແລະ ຈີນ ແລ້ວນັ້ນ ຖືວ່າໄທຍັງມີໂອກາດໄດ້ປຽບຢູ່ຫຼາຍດ້ານບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານການສື່ສານທາງພາສາ, ເມືອງໃຫຍ່ໆຂອງປະເທດລາວຕິດກັບຊາຍແດນໄທ ອີກທັງຄົນລາວກໍ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄຸນນະພາບສິນຄ້າຂອງໄທ.

ສິນຄ້າໄທທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນປະເທດລາວມີຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າປະເພດອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ສິນຄ້າທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິປະຈຳວັນເປັນສິນຄ້າທີ່ມີໂອກາດເຕີບໂຕສູງ ເຊັ່ນ: ອາຫານ, ຂະໜົມ,​ເຄື່ອງດື່ມ,ເສື້ອຜ້າ,​ເຄື່ອງປະດັບ,​ເຄື່ອງສຳອາງ,​ອາຫານສຸຂະພາບ,​ອາຫານປອດສານພິດ, ຂອງຕົບແຕ່ງບ້ານ, ອຸປະກອນແຕ່ງລົດ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ.

 

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ