ສິງກະໂປທົດລອງນໍາເຂົ້າໄຟຟ້າພະລັງງານຈາກລາວ ຜ່ານສັນຍາການຄ້າໄຟຟ້າຂ້າມຊາຍແດນ

0
615

ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2021 ເວັບໄຊ້ straitstimes ໄດ້ລາຍງານວ່າ ສິງກະໂປຈະເລີ່ມທົດລອງ ນຳເຂົ້າພະລັງງານໄຟຟ້າພະລັງງານທົດແທນຈາກລາວຜ່ານໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງບໍລິສັດ Keppel Electric ແລະ Electricite Du Laos (EDL) ໃນວັນທີ15 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ.

ຂໍ້ຕົກລົງພິເສດລະຫວ່າງທັງສອງ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການເຊື່ອມໂຍງພະລັງງານຂອງ ສປປ ລາວ-ໄທ-ມາເລເຊຍ-ສິງກະໂປ (LTMS-PIP), ເປັນໂຄງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຄ້າຂາຍໄຟຟ້າຂ້າມຊາຍແດນຈາກລາວໄປສິງກະໂປ.

Keppel Electric, ບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ Keppel Infrastructure Holdings ແລະ EDL, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າໂອກາດສໍາລັບການນໍາເຂົ້າພະລັງງານທົດແທນເຂົ້າສິງກະໂປຜ່ານການຮ່ວມໃນມື້ນີ້. EDL ຈະສົ່ງອອກແລະ Keppel ຈະນໍາເຂົ້າພະລັງງານທົດແທນສູງເຖິງ 100 MW ຈາກລາວໄປສິງກະໂປ ຜ່ານປະເທດໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ ໂດຍນໍາໃຊ້ໂຕເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຢູ່.

ການທົດລອງຈັດຊື້ໄຟຟ້າ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອຂໍ້ຕົກລົງດ້ານເຕັກນິກ, ການຄ້າ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຂໍ້ບັງຄັບທັງໝົດ ຈາກລັດຖະບານສະມາຊິກອາຊຽນທັງ 4 ປະເທດ ແລະ ຫຼັງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາຊື້ໄຟຟ້າ ທີ່ມີຜົນຜູກມັດລະຫວ່າງ Keppel Electric ແລະ EDL.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄຟຟ້າທີ່ນໍາເຂົ້າມາຈະຊ່ວຍໃຫ້ສິງກະໂປເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານຈາກລົມ ແລະ ກະແສນໍ້າ.