ສາວຕວັກກີຂຶ້ນຄອງສະຖິຕິເປັນ “ຍິງສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ”

0
167

ເວັບໄຊ CNN ລາຍງານ: ນາງ ຣູເມຊາ ເກລກິ ໄວ 24 ປີ, ຍິງສາວຊາວຕວັກກີ ໄດ້ຮັບບັນທຶກໂດຍ ກິນເນັສເວິລດ໌ເຣັດຄອດ (Guinness World Record) ວ່າ ເປັນແມ່ຍິງທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ດ້ວຍຊັດສ່ວນຄວາມສູງທີ່ 215.16 ຊັງຕີແມັດ.

ເກລກິ ມີສະພາວະທີ່ເອີ້ນວ່າ ‘Weaver syndrome’ ເຊິ່ງເປັນໂລກທາງພັນທຸກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ນັບແຕ່ຊ່ວງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ຕະຫຼອດເຖິງຊ່ວງເປັນໄວຮຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ນາງຈຳເປັນຕ້ອງອາໄສລໍ້ວິລແຊໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ ແຕ່ກໍສາມາດຍ່າງດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ໃນໄລຍະສັ້ນ.

ຣູເມຊາ ເກລກິ ເຄີຍຄອງແຊັ້ມ “ໄວຮຸ່ນຍິງສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ” ໃນປີ 2014 ຂະນະອາຍຸ 14 ປີ ໂດຍໄດ້ຮັບການວັດສ່ວນສູງອີກຄັ້ງ ໂດຍກິນເນັສເວິລດ໌ເຣັດຄອດ ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການບັນທຶກເປັນ “ຍິງສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ” ຄົນຫຼ້າສຸດ ຂະນະທີ່ ສຸລຕ່ານ ໂຄເຊນ (Sultan Kösen) ເຈົ້າຂອງສະຖິຕິ “ຊາຍສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ” ໃນຂະນະນີ້ກໍແມ່ນຊາວຕວັກກີເຊັ່ນກັນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແມ່ຍິງທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ເຄີຍບັນທຶກໄວ້ກໍຄື Zeng Jinlian ຈາກແຂວງຫູໜານ, ປະເທດຈີນ ດ້ວຍຄວາມສູງທີ່ວັດໄດ້ 246.3 ຊັງຕີແມັດ ເຊິ່ງເສຍຊີວິດໃນປີ 1982, ຕາມດ້ວຍ Bao Xishun ຈາກ ສປ ຈີນ ດ້ວຍຄວາມສູງວັດແທກໄດ້ທີ່ 236.1 ຊັງຕີແມັດ ແລະຖັດມາກໍແມ່ນ Yao Defen ຈາກ ສປ ຈີນ ດ້ວຍຄວາມສູງ 233.3 ຊັງຕີແມັດ ກ່ອນຈະມາເປັນ ຣູເມຊາ ເກລກິ ຄອງສະຖິຕິ ຍິງສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ.