ສະຫຼຸບການຊື້-ຂາຍ ໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2016

0
1427

ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວເພີ່ມຂຶ້ນ 1.66% ປິດທີ່ 999.12 ຈຸດ. ປະລິມານການຊື້-ຂາຍ ທັງໝົດຢູ່ທີ່ 1,900 ຮຸ້ນ, ຈາກຮຸ້ນໄຟຟ້າ ແລະຮຸ້ນທະນາຄານ, ເປັນມູນຄ່າ 9,735,000 ກີບ. ຮຸ້ນ EDL-Genເພີ່ມຂຶ້ນ 100 ກີບ ມາປິດທີ່ລາຄາ 4,900 ກີບ, ສຳລັບ 200 ຮຸ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ BCEL ປິດທີ່ລາຄາ 5,150 ກີບສຳລັບ 1,700 ຮຸ້ນ ທີ່ຈັບຄູ່ຊື້-ຂາຍກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອີກສາມຮຸ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີການປ່ຽນມື, ລາຄາຍັງຄົງຕົວຢູ່ທີ່ 6,100 ກີບ, ສໍາລັບ LWPC 2,500 ກີບ, ສໍາລັບ PTL ແລະ 3,100 ກີບ ສໍາລັບ SVN

ຕິດຕາມຂ່າວເສດຖະກິດລາວ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FBPictpost ຮູບພາບລາວໂພສຕ໌