ສອງຄຳທີ່ອອກສຽງຄືກັນ: ‘ຫຍຸ່ມ’ ແລະ ‘ຍຸ່ມ’, ທ່ານເຄີຍໃຊ້ເຂົ້າໃນການເວົ້າແລະຂຽນຫຼືບໍ່?

0
105

ສອງຄຳທີ່ອອກສຽງຄືກັນ: ‘ຫຍຸ່ມ’ ແລະ ‘ຍຸ່ມ’, ທ່ານເຄີຍໃຊ້ເຂົ້າໃນການເວົ້າແລະຂຽນຫຼືບໍ່? ຫາກເຄີຍ, ຊ່ວຍອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 2 ຄຳນີ້ໃຫ້ແດ່!

12118727_539924656160970_7958248288590191008_n

ຄຳຕອບ:
ສອງສັບນີ້ ບໍ່ສູ້ເຫັນເວົ້າແລະຂຽນໃນຊີວິດຕົວຈິງພໍປານໃດ, ເຫັນມີແຕ່ໃນວັດຈະນານຸກົມ.

ໃນວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວສະບັບຂອງມະຫາສິລາ ວີລະວົງ ໃຫ້ນິຍາມສອງສັບນີ້ຄືດັ່ງນີ້:
ຫຍຸ່ມ: ເປັນຄຳນາມ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຈຸ້ມ, ຊຸມ, ໝວດ, ໝູ່.
ຍຸ່ມ: ເປັນຄຳກິລິຍາ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຫຸ້ມເຂົ້າ, ຈຸ້ມຫົວເຂົ້າ, ອາການຂອງຄົນຫຼືສັດຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ໂຮມກັນ ແລະທຳກິລິຍາຢ່າງດຽວກັນ.

ໃນວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວສະບັບສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ນິຍາມດັ່ງນີ້:
ຫຍຸ່ມ: ເປັນຄຳນາມ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຈຸ, ຈຸ້ມ, ຊຸມ, ໝວດ, ໝູ່ ເຊັ່ນ ຫຍ້າເກີດເປັນຫຍຸ່ມໆ.
ຍຸ່ມ: ເປັນຄຳກິລິຍາ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຫຸ້ມເຂົ້າ, ຈຸ້ມຫົວເຂົ້າ, ອາການຂອງຄົນຫຼືສັດຫຼາຍໆຢູ່ໂຮມກັນແລະທຳກິລິຍາອາການຢ່າງດຽວກັນ.

ທີ່ມາ ເພສພາສາລາວ https://www.facebook.com/phasalao?fref=ts

ພສລ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.