ສສກ ແນະນໍາໃຫ້ໂຮງຮຽນເອກະຊົນຫາລືກັບຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ເລື່ອງຄ່າຮຽນເດືອນເມສາ

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງທີ່ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 27 ເມສາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໂຮງຮຽນພາກເອກະຊົນ ຫາທາງຮ່ວມກັນກັບບັນດາຄູອາຈານ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ເລື່ອງການຈ່າຍພັນທະຄ່າຮຽນ ແລະ ເງິນເດືອນຂອງຄູ.

ທັງນີ້, ສືບເນື່ອງຈາກ ໃນວັນທີ 24 ເມສາ 2020 ກະຊວງ ສສກ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນ ຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ຄູ-ອາຈານ ແລະ ພະນັກງານ ປົກກະຕິໃນເດືອນເມສາ 2020 ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 50% ຂອງເງິນເດືອນປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າ ທີ່ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກໍານົດໄວ້.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຈ່າຍຄ່າຮຽນໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ປົກກະຕິໃນເດືອນ ເມສາ 2020 ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 50% ຂອງຄ່າຮຽນປົກກະຕິ. ຜ່ານການລາຍງານຂອງສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ເຫັນວ່າສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນມີຫຼາຍລະດັບ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກະຊວງ ສສກ ຈຶ່ງໄດ້ມີມະຕິໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງວັນທີ 27 ເມສາ 2020 ໂດຍເຫັນດີໃຫ້ສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ໄປປຶກສາຫາຫຼືກັບບັນດາຜູ້ປະກອບການສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ເພື່ອປະສານສົມທົບກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄູ-ອາຈານ ເພື່ອຫາທາງອອກທີ່ເໝາະສົມຮ່ວມກັນຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.

 

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.