ວິທີເຮັດໃຫ້ຄິ້ວໜາງ່າຍໆ ດ້ວຍຫົວຜັກບົ່ວ

0
1711

ສາວໆຫຼາຍຄົນ ມີປັນຫາເລື່ອງຂົນຄິ້ວບາງ, ຄິ້ວໂລ້ນ ແບບວ່າຖ້າບໍ່ແຕ່ງໜ້າກໍຂໍແຕ້ມຄິ້ວກ່ອນອອກໄປນອກກໍຍັງດີ ຫຼືບາງຄົນໄປສັກຄິ້ວສາມມິຕິ, ແປດມິຕິ ເຈັບກໍອົດທົນເພື່ອຄວາມງາມ ຕໍ່ນີ້ໄປຈະບໍ່ເສຍເວລາກັບການແຕ້ມຄິ້ວອີກ ດ້ວຍວີທີງ່າຍໆເຊັ່ນ: ໂດຍໃຊ້ຕົວຊ່ວຍຈາກທໍາມະຊາດ ນັ້ນກໍຄືຫົວຜັກບົ່ວ

ວີທີ: ເອົາຫົວຜັກບົ່ວມາບີບຄັ້ນເອົານໍ້າຂອງມັນ ໂດຍການຜ່າເຄິ່ງຕາມແນວຕັ້ງ ໃຊ້ບ່ວງຂູດໆເຄິ່ງກາງໃຫ້ແຕ່ລະຊັ້ນລອກອອກມາເປັນແຜ່ນໆ ແລ້ວເອົາສໍາລີແຕະເພື່ອໃຫ້ນໍ້າຫົວຜັກບົ່ວຊຶມເຂົ້າໄປ ຈາກນັ້ນນໍາໄປທາໃສ່ຄິ້ວແຕ່ຕ້ອງລູບໄປຕາມລວງຂອງຂົນຄິ້ວ ປະໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວຈຶ່ງລ້າງອອກ ໃຊ້ວິທີນີ້ພຽງແຕ່4-5 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ເປັນເວລາ 2 ເດືອນ ຂົນຄິ້ວກໍຈະເລີ່ມໜາຂຶ້ນ ແລະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ສໍແຕ້ມຄິ້ວອີກຕໍ່ໄປ.