ວິທີດູແລຕັບໃຫ້ກັບມາແຂງແຮງ

0
3288
  1. ເຊົາກິນເຫຼົ້າ ແລະທາດທີ່ມີແອວກໍຮໍທຸກຊະນິດທີ່ທຳລາຍຕັບ, ໂດຍທີ່ເຈົ້າເຊົາກິນເຫຼົ້າ ກໍຊ່ວຍໃຫ້ຕັບບໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກ ແລະສາມາດກັບມາແຂງແຮງໄດ້
  2. ນອນໄວ ຖ້າຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 22:00 ເພາະເວລາລະຫວ່າງ 22:00-02:00 ເປັນເວລາທີ່ຕັບພັກເພື່ອຊ່ອມແຊມຕົນໃຫ້ກັບມາແຂງແຮງ
  3. ຫາກບໍ່ຈຳເປັນຈະບໍ່ກິນຢາ ເພາະຢາເປັນສິ່ງທີ່ທຳລາຍຕັບໂດຍກົງ
  4. ຖ່າຍໃຫ້ເປັນເວລາ ເພາະການແໜ້ນທ້ອງ ເຮັດໃຫ້ຕັບເຮັດວຽກໜັກ
  5. ບໍ່ຄວນກິນອາຫານທີ່ໃຊ້ສານເຈືອປົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃສ່ສີປະສົມອາຫານ, ໃຊ້ສານກັນບູດ
  6. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງອ້ວນ ແລະບໍ່ກິນອາຫານທີ່ມີຄາໂບໄຮເດດສູງ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ໄຂມັນເຂົ້າໄປໃນຕັບ ແລະເຮັດໃຫ້ຕັບໄດ້ເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນອີກ