ວັນມຸງຄຸນຂອງແຕ່ລະເດືອນປະຈຳປີ 2018 ສຳລັບການຈັດງານແຕ່ງງານ

0
679

ອອກພັນສາແລ້ວຄູ່ທີ່ຮັກກັນມາດົນບາງຄູ່ອາດມີແຜນຈະສະຫຼະໂສດ ແລະ ບາງຄູ່ກໍ່ອາດກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງເລືອກມື້ດີວັນງາມໃນການຈັດງານແຕ່ງຂອງຕົວເອງ ໃນຄໍລຳຊີວິດກັບຄວາມຮັກ ມື້ນີ້ແອັດມິນເລີຍມີມື້ດີມື້ງາມຂອງວັນຈັດງານແຕ່ງດອງໃນແຕ່ລະເດືອນມາຝາກ ເຊິ່ງຈະມີແນວໃດນັ້ນ ເຮົາມາອ່ານໄປພ້ອມກັນເລີຍ

● ວັນມຸງຄຸນໃນເດືອນ ມັງກອນ 2018

ວັນອັງຄານທີ 9 ເຫມາະສຳລັບງານມຸງຄຸນຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນການເປີດກິດຈະການໃໝ່ ການເຮັດພິທີມງຄຸນສົມຣົດຂອງຄູ໋ບ່າວສາວ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ມີຄົນອຸປະຖຳ ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ຊີວິດຄູ່ຈະສົດໃສມີຄວາມສຸກ

ວັນທີສຸກ 12 ເຫມາະແກ່ການຈັດງານມຸງຄຸນສົມຣົດ ຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ບ່າວສາວມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ເປັນໃຫຍ່ ມີຍົດຖາບັນດາສັກ ມີຊື່ສຽງເປັນທີ່ນັບໜ້າຖືຕາຂອງສັງຄົມ ແລະ ຍັງສົ່ງຜົນໄປຈົນຮອດລູກໃຫ້ເປັນຄົນໃຫຍ່ຄົນໂຕ ມີຖານໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ຍົດຖາບັນດາສັກ ພວກທ່ານຈະມີຄວາມສຸກໃນອານາຄົດພາຍພາກໜ້າ

● ວັນມຸງຄຸນໃນເດືອນ ກຸມພາ 2018

ວັນອາທິດທີ 5 ເໝາະສົມສຳລັບການຈັດງານມຸງຄຸນຕ່າງໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ບ່າວສາວທີ່ແຕ່ງງານວັນນີ້ຫາຢູ່ຫາກິນຂຶ້ນມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານຖານະເງິນທອງ ແລະ ລູກຫຼານເວົ້າງ່າຍເຊື່ອຟັງ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ

ວັນອັງຄານທີ 27 ເຫມາະແກ່ການຈັດງານມຸງຄຸນສົມຣົດ ຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ບ່າວສາວມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ເປັນໃຫຍ່ ມີຍົດຖາບັນດາສັກ ມີຊື່ສຽງເປັນທີ່ນັບໜ້າຖືຕາຂອງສັງຄົມ ແລະ ຍັງສົ່ງຜົນໄປຈົນຮອດລູກໃຫ້ເປັນຄົນໃຫຍ່ຄົນໂຕ ມີຖານໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ຍົດຖາບັນດາສັກ ພວກທ່ານຈະມີຄວາມສຸກໃນອານາຄົດພາຍພາກໜ້າ

● ວັນມຸງຄຸນໃນເດືອນ ມີນາ 2018

ວັນສຸກທີ 2 ວັນນີ້ສາມາດຈັດງານມຸງຄຸນຕ່າງໆໄດ້ ເໝາະສຳລັບການຈັດງານດອງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ບ່າວສາວຮັ່ງມີສີສຸກ ມາກພູນດ້ວຍຊັບສິນ ຮັງມີເປັນເສດຖີ

ວັນອາທິດທີ 11 ເໝາະໃນການຈັດງານມຸງຄຸນຕ່າງໆ ຄູ່ບ່າວສາວຈະມີຄວາມໜັກແໜ້ນໃນການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ ຈະມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ມີຊື່ສຽງ ແລະ ມີຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ

● ວັນມຸງຄຸນໃນເດືອນ ເມສາ 2018

ວັນເສົາທີ 21 ເໝາະໃນການຈັດງານມຸງຄຸນຕ່າງໆ ຄູ່ບ່າວສາວຈະມີຄວາມໜັກແໜ້ນໃນການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ ຈະມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ມີຊື່ສຽງ ແລະ ມີຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ

ວັນຈັນທີ 30 ເໝາະສົມສຳລັບການຈັດງານມຸງຄຸນຕ່າງໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ບ່າວສາວທີ່ແຕ່ງງານວັນນີ້ຫາຢູ່ຫາກິນຂຶ້ນມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານຖານະເງິນທອງ ແລະ ລູກຫຼານເວົ້າງ່າຍເຊື່ອຟັງ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ

● ວັນມຸງຄຸນໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2018

ວັນອັງຄານທີ 8 ເຫມາະສຳລັບງານມຸງຄຸນຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນການເປີດກິດຈະການໃໝ່ ການເຮັດພິທີມງຄຸນສົມຣົດຂອງຄູ໋ບ່າວສາວ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ມີຄົນອຸປະຖຳ ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ຊີວິດຄູ່ຈະສົດໃສມີຄວາມສຸກ

ວັນສຸກທີ 11 ເຫມາະແກ່ການຈັດງານມຸງຄຸນສົມຣົດ ຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ບ່າວສາວມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ເປັນໃຫຍ່ ມີຍົດຖາບັນດາສັກ ມີຊື່ສຽງເປັນທີ່ນັບໜ້າຖືຕາຂອງສັງຄົມ ແລະ ຍັງສົ່ງຜົນໄປຈົນຮອດລູກໃຫ້ເປັນຄົນໃຫຍ່ຄົນໂຕ ມີຖານໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ຍົດຖາບັນດາສັກ ພວກທ່ານຈະມີຄວາມສຸກໃນອານາຄົດພາຍພາກໜ້າ

● ວັນມຸງຄຸນໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2018

ວັນເສົາທີ 23 ເປັນອີກວັນທີ່ເໝາະກັບການຈັດງານມຸງຄຸນສົມຣົດ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າບ່າວເຈົ້າສາວຮັກກັນຍືນຍາວ ຜູ້ເປັນຜົວຈະໃຫ້ກຽດເມຍ ແລະ ມອບແຕ່ສິ່ງດີໆໃຫ້

ວັນສຸກທີ 29 ສຳລັບຄູ່ທີ່ແຕ່ງງານວັນນີ້ຈະຮັກມີສີສຸກ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເງິນຄຳ ຫາກິນງ່າຍເຮັດໜ້ອຍໄດ້ຫຼາຍ

● ວັນມຸງຄຸນໃນເດືອນ ຕຸລາ 2018

ວັນຈັນທີ 1 ເຫມາະສຳລັບງານມຸງຄຸນຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນການເປີດກິດຈະການໃໝ່ ການເຮັດພິທີມງຄຸນສົມຣົດຂອງຄູ໋ບ່າວສາວ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ມີຄົນອຸປະຖຳ ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ຊີວິດຄູ່ຈະສົດໃສມີຄວາມສຸກ

ວັນອັງຄານທີ 9 ເໝາະໃນການຈັດງານມຸງຄຸນຕ່າງໆ ຄູ່ບ່າວສາວຈະມີຄວາມໜັກແໜ້ນໃນການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ ຈະມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ມີຊື່ສຽງ ແລະ ມີຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ

● ວັນມຸງຄຸນໃນເດືອນ ພະຈິກ 2018

ວັນເສົາທີ 24 ເໝາະສົມສຳລັບການຈັດງານມຸງຄຸນຕ່າງໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ບ່າວສາວທີ່ແຕ່ງງານວັນນີ້ຫາຢູ່ຫາກິນຂຶ້ນມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານຖານະເງິນທອງ ແລະ ລູກຫຼານເວົ້າງ່າຍເຊື່ອຟັງ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ

ວັນສຸກທີ 30 ເໝາະໃນການຈັດງານມຸງຄຸນຕ່າງໆ ຄູ່ບ່າວສາວຈະມີຄວາມໜັກແໜ້ນໃນການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ ຈະມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ມີຊື່ສຽງ ແລະ ມີຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ

● ວັນມຸງຄຸນໃນເດືອນ ທັນວາ 2018

ວັນອາທິດທີ 24 ເໝາະໃນການຈັດງານມຸງຄຸນຕ່າງໆ ຄູ່ບ່າວສາວຈະມີຄວາມໜັກແໜ້ນໃນການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ ຈະມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ມີຊື່ສຽງ ແລະ ມີຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ

ວັນສຸກທີ 29 ສຳລັບຄູ່ທີ່ແຕ່ງງານວັນນີ້ຈະຮັກມີສີສຸກ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເງິນຄຳ ຫາກິນງ່າຍເຮັດໜ້ອຍໄດ້ຫຼາຍ

ແອັດມິນໄດ້ຂ້າມເດືອນຊ່ວງເຂົ້າພັນສາຄືນັບແຕ່ເດືອນ 7-9 ເພາະໃນຊ່ວງໄລຍະ 3 ເດືອນນີ້ເຂົ້າພັນສາຕາມສາສະໜາຂອງບ້ານເຮົາແມ່ນຈະບໍ່ມີການຈັດງານແຕ່ງດອງ

ໝາຍເຫດ: ນີ້ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.