ລັດຮຽກຮ້ອງໄປຍັງຜູ້ປະກອບການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ລູກຈ້າງ

ປະຈຸບັນ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກຳລັງຕິດຕາມສະພາບການ ຕ່າງໆ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານສະພາບຢ່າງປົກກະຕິ; ສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ບໍລິສັດຈັດຫາງານ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານໃຫ້ພິຈາລະນາການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ທ່ານ ພອນສານ ວິໄລມັ້ງ ຫົວໜ້າກົມປົກປ້ອງແຮງງານ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວຽງຈັນທາຍ ໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2020 ນີ້ວ່າ ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ກໍ່ຄວນໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຕາມສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະພັກວຽກເນື່ອງມາຈາກຖືກເລີກຈ້າງງານຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພະຍາດຕາມລະດູການ ຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍແຮງງານ.

ເຖິງແມ່ນວ່າສູນກາງສະຫະພັນກາງກຳມະບານລາວ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ທວງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍແຮງງານ ແຕ່ພວກເຮົາຍອມຮັບວ່າພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ເພາະມີຫຼາຍບໍລິສັດ ແລະ ໂຮງງານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບກຳມະກອນ ຫຼື ລູກຈ້າງຂອງຕົນໃນໄລຍະພັກວຽກຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໂດຍພວກເຂົາເຈົ້າອ້າງເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຫຼາຍເຫດຜົນ ເພື່ອບໍ່ຢາກຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ.

ຜ່ານມາອົງການກຳມະບານລາວ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຢ່າງທ່ວງທັນກັບສະພາບການ ເນື່ອງຈາກຜູ້ແຮງງານທີ່ຖືກເລີກຈ້າງງານ ການໂຈະ ແລະ ປິດກິດຈະການ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຂໍລາອອກ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອກະກຽມແຜນການ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

 

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ